Cheferna i Krokom frias

2015-03-15 23:00 Ann Norrby  

FRIADE. Hovrätten anser att socialsekreterarens chefer inte är ansvariga för mannens självmord. De borde visserligen ha gjort mer för att förbättra sekreterarens arbetssituation, men de var inte straffbart oaktsamma.

Socialsekreteraren arbetade på missbruksenheten inom Krokoms kommun. Hösten 2009 hamnade han i konflikt med sin nya, närmaste chef. Därför ville han bli omplacerad eller få en annan chef. Han kände sig kränkt av chefen.

Socialsekreteraren fick veta, efter en mobbningsutredning, att han inte utsatts för kränkande särbehandling. Men han hade misskött sitt arbete, ansåg cheferna. Han blev varslad om avskedande. Då tog han sitt liv.

Åklagaren: Socialchefen och enhetschefen vållade socialsekreterarens död. Ingen av dem har, trots att de känt till hans ohälsa, försökt anpassa arbets­förhållandena eller omplacera honom.

Cheferna: De förnekar brott och hävdar att de har levt upp till sitt arbetsmiljöansvar.

Tingsrätten: Den mobbningsutredning som den ene chefen gjorde, utfördes på ett undermåligt sätt. Det finns ett rimligt och mycket sannolikt orsakssamband mellan socialsekreterarens allvarliga depression och konfliktsituationen och problemen på jobbet.

Cheferna har gjort för lite för att identifiera riskerna på arbetsplatsen och göra något åt dem.

Det hade gått att omplacera honom, men cheferna undersökte inte ens den möjligheten. Den misskötsel som socialsekreteraren anklagades för hade inte kunnat motivera ett avskedande. Att cheferna, trots att de visste om att det fanns risk för att han skulle ta sitt liv, satte i gång den arbetsrättsliga proceduren var ett medvetet risktagande av allvarligt slag.

Cheferna var grovt vårdslösa genom att försöka avskeda honom.

Domslut: Cheferna dömdes till arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död. Brottet är grovt när det gäller hur de arbetsrättsliga åtgärderna vidtogs.

Cheferna fick villkorliga domar och 100 dagsböter var.

Cheferna: Ingen kan med säkerhet säga vad som hade hänt om social­sekreteraren blivit omplacerad och inte blivit utsatt för arbetsrättsliga åtgärder. Socialchefen vållade inte sekreterarens död. Enhetschefen medger att situationen på arbetsplatsen säkert medverkade till socialsekreterarens självmord. Men han anser inte att han genom vårdslöst beteende har orsakat det.

Åklagaren: Tingsrätten har bedömt straffvärdet fel. Arbetsmiljöbrotten var grova och cheferna ska få väsentligt hårdare straff.

Hovrätten: Högsta domstolen frikände 2004 en övningsledare i en dom som gällde en värnpliktigs dödsolycka i samband med en övning. Det fanns ett samband mellan olyckan och ledarens felbedömning, men den var inte så klandervärd att den var straffbar oaktsamhet.

Socialsekreterarens chefer var oaktsamma. De borde ha undersökt om det gick att anpassa hans arbetsförhållanden eller omplacera honom och de borde också ha kartlagt hans rehabiliteringsbehov. Men med hänsyn till hans egen inställning och de praktiska svårig­heterna, är chefernas oaktsamhet inte så klandervärd att den är straffbar i enlighet med den ovan beskrivna domen från HD.

Detsamma gäller mobbnings­utredningen. Genom att det saknas före­skrifter för hur sådana utredningar ska göras finns det större utrymme för felbedömningar och misstag.

Även om varslet om avskedande bygger på en felbedömning av huruvida de brister som lades socialsekreteraren till last skulle vara tillräckliga för att han skulle förlora jobbet, så är ett felaktigt avskedande inte i sig ett arbetsmiljöbrott.

Varslet stöddes också av personal­chefen. Felbedömningen av socialchefen är inte heller en straffbar oaktsamhet.

Domslut: Åtalet ogillas.

Ett hovrättsråd anser att ett felaktigt varsel om avskedande inte kan vara ett arbetsmiljöbrott. Han anser också, med hänsyn till självmordsrisken i det här fallet, att frågan om det fanns sakliga skäl för ett avskedande skulle ha ­undersökts mer noggrant. Men eftersom socialchefen litade på personalchefens bedömning, är hans oaktsamhet inte så klandervärd att den är straffbar.

En nämndeman anser att tings­rättens dom skulle fastställas och att de två cheferna därmed skulle fällas för grovt arbetsmiljöbrott.

Ann Norrby

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen