”Bli medveten om din mentala stress”

2014-01-19 23:00 Lena Gunnars  

Arbetsgivarna satsar på utbildning för att poliser och väktare ska stå bättre rustade i konfliktfyllda och stressade situationer.<br>- Vi inom polisen brukar säga att vi alltid ska bete oss som om vi blir filmade, säger Fredrik Strömqvist, polisinspektör och instruktör vid Polisen Halland.

Polisen har bland annat en kurs i taktisk konflikthantering som handlar om självskydd, bastaktik, vapen och taktiskt omhändertagande av en skadad person. Den bedrivs i block på tre dagar och löper över två år. Varje polis deltar vid totalt fyra tillfällen.

-Vi har inga riktade kurser som just handlar om att man blir filmad i tjänsten utan det handlar mer allmänt om hur man ska bete sig korrekt, oavsett det. Men det är klart att man blir påverkad när någon står och filmar en, säger Fredrik Strömqvist.

Poliser som arbetar med arbetsuppgifter som innebär konkreta risker för våld och hot ska med kursens hjälp få en nationellt fastställd grundkompetens för att kunna förebygga och hantera konflikter och våld i både vardagssituationer och krislägen.

-En del handlar om att bli medveten om sin mentala stress så att jag kan bryta den tidigt så att den inte påverkar besluten jag tar lika mycket, säger Fredrik Strömqvist.

Även bevakningspersonal erbjuds via bevakningsbranschens yrkes- och arbetsmiljönämnd, BYA, en kurs i professionellt bemötande. Bevakningspersonal hamnar ibland i svåra situationer i offentliga miljöer där de jobbar, såsom på akutmottagningar, parkeringar eller i stora köpcentrum.

-Det är väldigt viktigt att tänka på hur man som bevakningspersonal bemöter allmänheten. Alla ska bemötas professionellt men kanske inte alltid likadant, utan man måste anpassa sitt bemötande efter situationen, säger William Rosborg, chef för enheten Arbetsmiljö på Bevakningsbranschens yrkes- och arbetsmiljönämnd.

Kursen i professionellt bemötande syftar även till att uppmärksamma väktarna på hur allmänheten kan uppfatta dem i deras yrkesroll.

Agera som att du alltid blir filmad

Branschens råd till sina anställda:

1. Arbeta som att du alltid är filmad, det vill säga, agera som om du alltid blir granskad.

2. Om hätska åskådare samlas - kommunicera med dem och förklara vad som skett och vad som kommer att ske. Det minskar risken att åskådare vänder sig mot dig.

3. Öva på att bibehålla ditt lugn i stressiga miljöer. En lugn ordningsvakt/väktare utstrålar mer förtroende och proffsighet än en som är röd av raseri eller stress.

4. Ge dig inte in i strider du inte kan vinna. Till exempel är det lagligt att filma på allmän plats, om du försöker hindra någon från det så ger du dig in i en strid du inte kan vinna.

5. Betrakta filmmaterial som att det är till din fördel: Då finns det ju bevis att du gjorde rätt. Filmen är din vän, inte din fiende.

Källa: Bya, Bevakningsbranschens yrkes- och arbetsmiljönämnd.

Lena Gunnars

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö