Bättre utrymmen krävdes

2019-02-08 00:00 Jonna Söderqvist  

Hot om vite. Arbetsmiljöverket krävde bättre arbets­utrymmen på Södertälje sjukhus med hot om vite på 5 000 000 kronor. Sjukhuset överklagade.

Arbetsmiljöverket beslutade den 20 juni 2017 att efter den 15 januari 2019 förbjuda Södertälje Sjukhus AB vid vite om 5 000 000 kronor att utföra omvårdnadsarbete på sjukhusets toaletter eller hygienrum som inte uppfyller vissa villkor.

Verket gjorde två oanmälda inspektioner på sjukhuset den 18 och 31 januari 2017. Då konstaterade verket att patienter som vårdades på de avdelningar som inspekterades ofta krävde mycket omvårdnad och flertalet patienter krävde dubbelbemanning. Många av patienterna hade hjälpmedel, till exempel rollatorer och rullstolar.

Verket konstaterade att det saknades fritt arbetsutrymme för att arbetstagarna skulle kunna arbeta i gynnsamma arbetsrörelser och arbetsställningar i flera toaletter/hygienutrymmen. Även om de uppfyllde minimikraven så uppfyllde de inte kraven för fria arbetsutrymmen vid användning av större hjälpmedel. Villkoren som verket ställde handlade bland annat om det ska finnas ett fritt arbetsutrymme om minst 0,8 meter vid sidan om toalettstolen och duschplatsen samt att det ska finnas fritt utrymme för de hjälpmedel som behöver användas.

Södertälje Sjukhus AB överklagade beslutet. Det yrkade i första hand att beslutet undanröjs, i andra hand att vitet undanröjs i sin helhet och i tredje hand att vitet sätts ned till skäligt belopp.

Enligt bolaget finns det på avdelningarna tillgång till ändamålsenliga toalett- och hygienutrymmen, som uppfyller verkets krav. Bolaget påpekade också att det arbetar med en rutin avseende användningen av rätt hygienutrymme i förhållande till respektive patient och patientens behov av hjälpmedel och bemanning. Bolaget förde vidare fram att kraven på hygienrummen med fritt arbetsutrymme för större hjälpmedel finns att tillgå. Bolaget bestred också kravet på 1,0 meter fri bredd vid sidan av toalettstolen respektive 1,3 meter framför toalettstolen. Enligt bolaget hade det vidtagit åtgärder för att minska riskerna för belastningsskador genom att försäkra att det på varje avdelning finns hygienutrymmen som lämpar sig för större hjälpmedel och dubbelbemanning.

Förvaltningsrätten ansåg att det fanns skäl att utfärda ett förbud. Enligt rätten har det framkommit att bolaget vid tillfälle har använt de ur arbetsmiljöhänsyn bristfälliga toaletterna eller hygienutrymmena och att en framtida sådan användning inte heller ter sig osannolik. Rätten påpekade att det vid inspektionen har framkommit att det bristande arbetsutrymmet redan har lett till att arbetstagare skadats.

Vidare ansåg rätten att förbudet med tillhörande villkor är tillräckligt klart och preciserat.

Förvaltningsrätten ansåg att vitesbeloppet inte är oproportionerligt eller oskäligt. Rätten konstaterade att Arbetsmiljöverket redan 2012 utfärdat ett föreläggande mot bolaget att åtgärda samma arbetsmiljöproblem som nu var i fråga. Samma arbetsmiljöproblem har lett till att arbetstagare redan skadats.

Förvaltningsrätten avslog bolagets överklagande. Bolaget överklagade förvaltningsrättens dom till kammarrätten, som inte beviljade prövningstillstånd. Förvaltningsrättens beslut står därför fast.

Jonna Söderqvist

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen