Barn föll ur fönster – rektor och lärare frias

2012-11-18 23:00 Ann Norrby  

Sommaren 2009 föll tre barn ut genom fönstret på andra våningen i Aspnässkolan. Två av dem skadades allvarligt. Rektorn och deras lärare var inte oaktsamma i samband med olyckan, anser hovrätten.

Barnen som föll sju meter genom det öppna fönstret i klassrummet var mellan fem och sju år. Ett av dem skadades svårt och kommer att bli handikappat för resten av livet. Ett annat av barnen har fått svårt med balansen och trillar mycket. Det tredje barnet skadades inte så svårt.

När olyckan hände hade barnen klättrat upp i fönstret. Av okänd anledning var fönsterspärren inte i spärrläge och det utåtgående fönstret öppnades och barnen föll ut.

Arbetsmiljöåklagare Lotten Loberg åtalade rektorn och läraren för vållande till kroppsskada. Attunda tingsrätt friade dem båda. Åklagaren överklagade domen.

Svea hovrätt anser liksom tingsrätten att varken skolans rektor eller barnens lärare var oaktsamma i samband med olyckan. Hovrätten anser dock till skillnad från tingsrätten att rektorn hade haft ett generellt ansvar för arbetsmiljön.

– Jag är nöjd med att hovrätten anser att rektorn hade skyddsansvaret på grund av sin ställning som rektor, säger Lotten Loberg.

Hovrätten anser också att rektorn skulle ha kunnat ha ansvar för olyckan även fast hon hade slu tat när den inträffade.

– Det är viktigt att hovrätten slår fast detta, säger Lotten Loberg.

Domstolen påpekar att det måste finnas ett tydligt orsakssamband mellan en arbetsmiljöansvarigs underlåtenhet och en skada som inträffar. Om den anställda redan slutat när någon blir skadad måste hänsyn tas till tiden mellan att den ansvariga har slutat och när skadan händer, liksom till vad som har hänt under den tiden.

Lotten Loberg håller inte med hovrätten om att rektorn inte var skyldig att bedöma risken att någon skulle falla ut genom ett fönster därför att ingen talat med henne om den risken.

– Jag tycker inte att en person som har skyddsansvar kan slå sig till ro med att ingen har påtalat att det fanns en risk, säger åklagaren.

Lotten Loberg tycker inte heller att motiveringen att rektorn trott att skolan hyrt riskfria lokaler håller. Och att det var kommunens fastighetsavdelning som hade ansvar för dem.

– Rektorn har riskbedömt andra saker i skolan. Till exempel lät hon barnen få en särskild övning i att gå i skolans stentrappa, säger hon.

En anledning till att hovrätten friar rektorn från ansvar är att fönstret och fönsterspärranordningen hanterats på olika sätt efter att hon slutat.

Hovrätten anser liksom tingsrätten att barnens lärare hade ansvar för deras arbetsmiljö. Båda domstolarna anser dock att hon inte varit oaktsam i samband med olyckan.

Lotten Loberg ska nu diskutera domen med sin chef Mats Palm på Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål. Han bestämmer sedan om han ska föreslå Utvecklingscentrum att domen ska överklagas. Riksåklagaren bestämmer slutligen om den ska det.

– Det vore intressant om Högsta domstolen bedömde vad som ska ingå i skyldigheten att bedriva ett förebyggande arbetsmiljöarbete, om det till exempel är oaktsamt att inte göra en riskbedömning, säger Lotten Loberg.

De tre skadade barnen hade begärt 100 000 kronor i skadestånd för kränkning och varierande belopp för sveda och värk. Dessa skadeståndsanspråk avslås eftersom hovrätten friar de två åtalade.

Om domen

  • 7 november 2012, Svea hovrätt, mål B 2169-12
  • Högsta Förvaltningsdomstolen Mål nr 2486-11

Ann Norrby

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen