Avslutar satsning mot högriskområden

2022-11-04 10:48 Carl von Scheele  
Bygg och anläggningsverksamhet har ingått i Arbetsmiljöverkets specialsatsning.

RISKER Arbetsmiljöverket har under de senaste åren upptäckt brister vid över 4 000 tillfällen i inspektioner riktade mot arbetsplatser med stora risker i arbetsmiljön. Men specialsatsningen upphör ändå.

Uselt och upprörande är ord som Arbetsmiljöverket generaldirektör använder om resultaten av de 5 000 inspektioner som har genomförts i satsningen.

Under åren 2018 till 2022 har verket i olika projekt inriktat sig mot verksamheter där riskerna för olyckor är höga. Ett stort antal arbetsskador finns i byggbranschen, jord- och skogsbruk, tillverkningsindustri samt transporter och lager.

 – Det är djupt beklagligt att arbetsmiljöarbetet inte prioriteras högre i dessa väldigt riskutsatta branscher, säger Mattias Hedengren, regionchef på Arbetsmiljöverket.

I 80 procent av de tusentals inspektionerna fick arbetsgivarna krav på åtgärder i arbetsmiljön. Dessutom drabbades 340 arbetsgivare av sanktionsavgifter och vid ett sextiotal tillfällen beslutades om omedelbara förbud.

– Det är jätteallvarligt att arbetstagare riskerar att bli sjuka, skadade eller i värsta fall dö när man är på sitt arbete. Slutsatsen är att Arbetsmiljöverket har befunnit sig på rätt ställe. Vi har varit där de högsta riskerna är.

Trots att arbetsgivarna måste blir bättre i säkerhetsarbetet fortsätter inte specialsatsningar på de riskområden som nu har analyserats.

–  Idag finns inga planer på att några av dessa specifika aktiviteter ska återupptas, säger Mattias Hedengren.

Han understryker däremot att de löpande inspektionerna fortsätter i dessa branscher. Urvalet av arbetsplatser sker utifrån statistik om olycksfall, verkets omvärldspaning, tips från allmänheten och annat. Det leder till fler inspektioner där höga risker finns än på andra typer av arbetsplatser.

– Naturligtvis finns det all anledning för de enskilda branscherna att fundera över hur de kan bli bättre. Det åligger varje enskild arbetsgivare att riskbedöma sin verksamhet.

Ofta finns kunskapsluckor. Det handlar om brister i den kunskapsbas som man behöver om riskerna ska kunna begränsas, förklarar Hedengren.

I de flesta av de 4 000 fallen med anmärkningar har arbetsgivarna snabbt vidtagit åtgärder, framhåller Arbetsmiljöverket också.

Innebär detta att det vanligtvis är små saker som inspektörerna slår ner på?

– Nej, däremot är arbetsgivarna följsamma. En typisk arbetsgivare vill inte att någon arbetstagare ska bli sjuk eller skadad på arbetet. Eftersom det ofta handlar om kunskapsbrister så är man ganska snabb med att hitta relevanta åtgärder, säger Mattias Hedengren.

Många anmärkningar

● 4 934 inspektioner

● 4 098 krav på åtgärder i arbetsmiljön

● 56 arbetsgivare hotades med vite för att de inte åtgärdade i tid

● 61 arbetsgivare fick omedelbara förbud, i de flesta fall handlade det om risk för fall från hög höjd.

● 338 arbetsgivare fick sanktionsavgift, vanligtvis handlade om trycksatta anordningar som inte kontrollerats.

 

Sex projekt kring riskutsatta områden ingår i rapporten:

● Handhållna maskiner (2018–2019)

• Säkra stopp (i t ex automatiserade produktionssystem) (2018–2019)

• Trycksatta anordningar (2018–2019)

• Mobila maskiner (2020–2022)

• Förebygg olyckor inom bygg och anläggning (2020–2022)

• Maskinsäkerhet (2020–2022)

 

Carl von Scheele

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö