”AV borde ha drivit ett annat ärende”

2021-03-01 16:15 Karin Nilsson  

Det råder ännu delade meningar om hur långt egenanställningsföretagens arbetsmiljöansvar sträcker sig. Ett beslut i januari från högsta instans gav inte mycket mer klarhet menar Arbetsmiljöverket. Nu ger branschföreträdare sin syn på beslutet.

Det blev ingen sanktionsavgift på 400 000 kronor för Cool Company efter inspektion av Arbetsmiljöverket den 25 maj 2016. Ärendet gällde en egenanställd som saknade fallskydd när han arbetade på ett tak. Varken förvaltningsrätten eller kammarrätten höll med Arbetsmiljöverket om att Cool Company kunde krävas på sanktionsavgift. Myndigheten drev ärendet till Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, för att söka svar på hur långt arbetsmiljöansvaret sträcker sig för företagen. HFD valde att inte pröva ärendet.

Jonas Hamark, jurist på Arbetsmiljöverket, har sagt till Arbetarskydd att han hade hoppats på en prövning. Han anser att det fortfarande är oklart hur långt arbetsmiljöansvaret sträcker sig för egenanställningsföretagen.

På Cool Company är uppfattningen en annan.

– Vi är på det klara med var vi står, säger Jonny Simonsson, finanschef som också har arbetsmiljöfrågorna på sitt bord.

Jonny Simonsson tillägger att Cool Company inte hade arbetsmiljöansvaret i det här specifika fallet och vill precisera bolagets ansvar.

–  Vi har arbetsmiljöansvar i den bemärkelse att vi upplyser, informerar och finns tillhands om fel rapporteras in.

Han är inte förvånad över att HFD inte prövar ärendet. Han anser att utfallet var väntat och tolkar HFD:s beslut som att de gör samma bedömning som kammarrätten. Avgörande för kammarrätten blev i vilken ordning som den egenanställda rapporterat in uppdraget. I det här fallet hade uppdraget registrerats efter att det utförts. Men det är inte så det ska gå till för att det ska vara frågan om egenanställning enligt både branschen och Skatteverket.

– Det här var ett unikt fall och vi ser det snarare som en avvikelse, säger Jonny Simonsson.

Enligt honom anmäler en stor del av uppdragstagarna sina uppdrag i förväg, men han kan inte säga exakt hur stor andel.

– Vi uppmanar alla att föranmäla alla sina uppdrag innan de utförs. Det krävs för att våra försäkringar ska gälla.

Spelar det någon roll för hur ni ser på ert arbetsmiljöansvar om uppdraget har anmälts före eller efter de utförs?

– Nej.

Jonny Simonsson konstaterar att ärendet med bristerna i fallskyddet tagit lång tid och att det hade varit bättre om frilansaren gjort som det är tänkt och anmält uppdraget i förväg och även anmält att det saknades fallskydd.

– Då hade vi kunnat påtala bristerna till Arbetsmiljöverket. Det är det förfarandet vi ser framför oss.

På hemsidan uppmanar Cool Company sina egenanställda att anmäla fel och brister i arbetsmiljön. Anmälningar kommer in och företaget rapporterar i sin tur till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket.

– Senast i måndags anmäldes en händelse. Det var en person som skadat tummen när han hanterade en svarv.

Jonny Simonsson påpekar att arbetsmiljölagen har några år på nacken och tycker att lagen skulle behöva uppdateras för att passa nya former för hur arbete organiseras.

– Ju tydligare riktlinjer desto lättare är det för oss att förhålla oss. Vi skulle, liksom alla inblandade, önska mindre gråzoner och klarare gränsdragningar för arbetsmiljöansvaret.

Är det något specifikt ni vill se förtydligas?

– Där har jag inga ytterligare tankar.

Stephen Schad, ordförande i branschorganisationen Egenanställningsföretagen tycker att det var bra att HFD inte prövade ärendet eftersom HFD:s beslut är vägledande. Han driver också egenanställningsföretaget Frilans Finans och anser att det är självklart att företagen har ett arbetsmiljöansvar men att det kan vara delat. Han hänvisar till att det kan finnas flera företag verksamma på en arbetsplats och ger byggarbetsplatser som ett exempel.

– Det hade ju varit intressant att få det förtydligat, säger han och tillägger att det varit bättre om Arbetsmiljöverket drivit ett ärende där arbetet organiserats som det ska.

Han tycker ändå att det var bra att Arbetsmiljöverket tog upp ärendet från början.

– Det här visade att det finns ett problem med hur egenanställning har organiserats och ärendet gjorde att vi såg dem.

Efter den första domen, i förvaltningsrätten 2018, påbörjade branschorganisationen ett arbete för att medlemmarna skulle göra rätt och i början av året antogs en så kallad vitbok. Målet är att alla uppdrag ska anmälas av den egenanställde innan de utförs. En del företag har lyckats andra inte, berättar Stephen Schad.

– Vi vet inte exakt hur det ser ut, men våra medlemsföretag jobbar hårt och senast om tre år hoppas vi att alla gör rätt. Men det är många tusen människor som måste läras om.

Han tillägger:

– Det är viktigt för att vi ska ha kontroll och utvärdera vilken typ av uppdrag som utförs. Det behövs för att vi ska kunna agera och förhindra olyckor och tillbud.

Vad är det ni kontrollerar?

– Allt från klausuler i amerikanska avtal till om det finns farliga kemikalier, om uppdragstagaren har behörighet för arbetet och rätt utrustning som exempelvis tillräckligt varma kläder.

Är ni ute på arbetsplatserna också?

– Det förekommer. Jag vet att vi har varit ute hos en kund där det varit problem med den psykosociala arbetsmiljön. Antalet arbetsplatsbesök kommer att öka. Det är en naturlig utveckling när branschen växer.

En del egenanställda arbetar ju inte så länge hos en kund. Hur tänker ni kring kontroller då?

– Det är vår roll som egenanställningsföretag att skapa en hållbar anställningsform. Klarar vi inte det har vi ingen roll att fylla.

Stephen Schad tycker inte att HFD:s beslut ger några mer svar på vad som gäller och anser att branschen har mycket kvar att lära om arbetsmiljöfrågorna.

– Vi skulle vilja att alla var med i vår branschorganisation och följde vår vitbok. Vi är lite oroliga för att någon egenanställd ska råka illa ut därför att man fortfarande inte förstått vilket ansvar man har. Vi ser att nya företag kommer in men inte har kompetens och förståelse. Vi är ännu en omogen bransch.

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö