Attendochefer åtalas för brott

2022-04-14 09:40 Leif Holmkvist  
En fiskdammspåse med lite godis blev belöningen till Attendos slitna medarbetare efter pandemin, berättar Stine Christophersen. Foto: Olle Sporrong/TT

ÅTAL. Visselblåsaren Stine Christophersens tre chefer på Attendo Care åtalas för brott mot meddelarskyddet. De skrev på en skriftlig erinran när hon larmat media om bristande smittskydd och bröt då mot repressalieförbudet.

Stine Christophersen arbetade som vårdbiträde på Sabbatsbergsbyn i Stockholm, ett särskilt boende inom Attendo Care med 106 platser och cirka 200 anställda, där hon nyligen sagt upp sig.

Våren 2020 drabbades boendet av ett stort antal dödsfall med covid-19. Ledningen hävdade att man bedrev kohortvård, alltså skiljde ut och isolerade smittade, men Stine Christophersen tipsade då Expressen om att det inte stämde. Hon ställde även upp i en dokumentär i Sveriges Radio, där hon bland annat bandade när cheferna gav henne en erinran för brott mot lojalitetsplikten.

Debatten blev tog sig ända upp i riksdagen, där krav restes på en ”lex Stine” för att förtydliga avvägningen mellan meddelarfrihet och lojalitetsplikt i privata företag med offentlig finansiering. 2017 utvidgades lagen om meddelarskydd till att gälla även offentligt finansierade privata verksamheter inom skola, sjukvård och socialtjänst.

I fjol backade Attendo Care och gav Stine Christophersen blommor och en muntlig ursäkt av vd Martin Tivéus. Han framförde även ursäkten på DN Debatt och utlovade utbildning i meddelarskydd och uppförandekod.

Men den rättsliga prövningen har fortsatt och i dag utmynnat i ett åtalsbeslut mot de tre chefer som skrev under Stine Christophersens erinran.

– Att kalla in en arbetstagare och ge en skriftlig erinran är enligt min bedömning brott mot lagen om meddelarskydd. Lagen är såvitt jag känner till inte prövad än. Det är nu upp till tingsrätten att göra en bedömning. Det är viktigt att nämna att det handlar om kvinnans upplevda missförhållanden, inte vad som är sant eller falskt, säger kammaråklagare Anette Fassl.

– Det är viktigt att människor kan påtala upplevda missförhållanden utan att riskera att utsättas för repressalier för det. Det är därför lagen finns.

Straffskalan för brott mot lagen om meddelarskydd i vissa verksamheter är böter eller fängelse i högst ett år.

Arbetarskydd har sökt Stine Christophersen, som i en artikel i februari hävdade att problemen med arbetsmiljön på Sabbatsbergsbyn kvarstår.

Leif Holmkvist

Fakta:

Lagen om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter kom 2017 och ger anställda i privata företag med offentlig finansiering inom vård, skola och omsorg samma skydd mot efterforskning och repressalier från arbetsgivaren som offentliganställda åtnjuter.

Alla arbetstagare har en lojalitetsplikt som följer av anställningen och innebär att inte skada eller försvåra för arbetsgivaren. Lojalitetsplikten är inte lagreglerad, men privata arbetstagare kan bindas av tystnadsplikt eller konkurrensförbud i kollektivavtal eller enskilda anställningsavtal. Mellan yttrandefrihetens meddelarskydd och lojalitetsplikten uppstår en gråzon.

Leif Holmkvist

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö