Återhämtningsbonus till omsorgen nästa år

2020-10-09 00:00 Kamilla Kvarntorp  
Finansminister Magdalena Andersson lämnade regeringens budgetförslag den 21 september. Foto: Jessica Gow/TT

Budget. 30 miljoner kronor mot arbetslivskriminalitet och 195 miljoner kronor för att förbättra arbetssituationen för de som arbetar inom omsorgen under nästa år. Det är några av förslagen i regeringens budget.

Den 21 september lämnade finansminister Magdalena Andersson regeringens budgetproposition för 2021 till riksdagen. Av budget­för­slaget framgår att coronapandemin har synliggjort brister i välfärden, särskilt inom äldreomsorgen. En trygg äldreomsorg kräver god bemanning, stärkta yrkeskunskaper och en bättre arbetsmiljö. Regeringen föreslår därför att en återhämtningsbonus inom vården och äldre­om­sorgen införs, som förbättrar arbetsmiljön och skapar möjligheter för nya arbetstidsmodeller. Enligt förslaget ska 195 miljoner kronor avsättas för att förbättra arbetssituationen för anställda inom omsorgen nästa år.

Arbetssituationen för de anställda inom hälso- och sjukvården behöver också bli bättre. Regeringen föreslår att 105 miljoner kronor avsätts 2021 för att främja ett hållbart arbetsliv för personalen. Det kan ske genom förbättrad arbetsmiljö, nya arbetssätt eller genom att utveckla arbetstidsmodeller som till exempel poäng­system, tidbanker och nya scheman för anställda inom hälso- och sjukvården.

Arbetet med att minska och motverka segregationen ska fortsätta. Lärare har en central roll i det arbetet. För att det ska bli mer attraktivt för lärare att ta anställning i utsatta områden föreslås att 385 miljoner kronor avsätts under 2021 för att förbättra arbetsvillkoren och arbetsmiljön för lärare i områdena.

Regeringen konstaterar att det är allvarligt när statliga ersättningar missbrukas systematiskt eller om det finns en koppling till finansiering av organiserad brottslighet. Under perioden 2018–2020 satsades 18 miljoner kronor per år för att stärka ­arbetet för ordning och reda på arbets­marknaden. I budgetpropositionen för 2021 föreslås att Arbetsmiljöverkets förvaltningsanslag ska ökas permanent med 30 miljoner kronor för att arbetet mot arbetslivskriminalitet ska kunna stärkas. Arbetsmiljöverket och andra myndigheter ges därmed bättre möjligheter att stävja fusk, regel­över­trädelser och brottslighet på svensk arbetsmarknad.

Regeringen föreslår att Arbets­miljö­verket tilldelas 695 281 000 kronor och att Myndigheten för arbetsmiljökunskap får 39 143 000 kronor för 2021.

Kamilla Kvarntorp

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö