Arbetsmiljöforskare: Pinsamt, Sverige!

2014-09-16 08:28 Elinor Torp  

Sveriges främsta arbetsmiljöforskare är eniga: Ett nytt kunskapscentrum behövs. Det visar Arbetarskydds rundfrågning.

Åtta år har gått sedan beslutet om Arbetslivsinstitutets nedläggning. ”Forskning ska inte detaljstyras politiskt, utan utvecklas bäst i konkurrens.” Med den motiveringen lade då­varande arbetsmarknadsministern Sven Otto Littorin (M) ner myndigheten. Sedan dess har Sveriges röst tystnat, enligt landets mest välmeriterade arbetsmiljöforskare som Arbetarskydd frågat.

Möjligheterna att påverka internationellt har minskat kraftigt. Återkommande får forskarna frågan från kolleger och organisationer i andra länder vad som har hänt med Sverige som tidigare var föregångslandet i arbetsmiljöfrågor.

– Att befintlig kunskap inte kommer till användning ute på arbetsplatserna bidrar till klyftorna i hälsa och välfärd, säger läkaren och docenten Maria Albin. De flesta håller med om att forskningen bedrivs bäst ute på universiteten, men ingen tar i dag något helhetsansvar. Kunskaperna som kan förebygga sjukdomar och skador i arbets­livet når helt enkelt inte ut, enligt forskarkåren.

– Universiteten har inget uppdrag att ha plattformar eller kunskapscentra utan styrs utifrån helt andra principer, säger professor Bengt Järvholm.

Senaste arbetsmarknadsministern Elisabeth Svantesson (M) har i debatter nämnt arbetsmiljön som den viktigaste frågan för ett hållbart arbetsliv. Arbetsmiljöverket har också fått en liten summa pengar för att påbörja arbetet med ett nytt kunskapscentrum. Myndighetens webbsida har utvecklats med sammanställningar av kunskapsläget, men sedan har inget mer hänt, konstaterar forskarna. ”Vi vill uppgradera arbetsmiljöarbetet”, skrev Stefan Löfven (S) på DN Debatt dagen före EU-valet i maj. Efter det utspelet blev det tyst även från Socialdemokraterna. I riksdagsvalet har arbetsmiljö varit ett nedprioriterat ämne. Därför frågade Arbetarskydd Stefan Löfven (S) om han är beredd att skjuta till resurser så att Sverige får en röst igen.

– Ja, svarar han, vi vill stärka arbetsmiljöforskningen och att den samlas i ett nationellt centrum. När ohälsotalen ökar krävs mer av aktiva insatser, inte mindre. Sverige behöver ett sammanhållande organ där arbetslivets forskningsbehov kan formuleras och där kunskaper om pågående forskning finns samlade.

7 arbetsmiljöforskare svarar: Behövs ett nytt kunskapscentrum?

Mats Bohgard, professor vid Lunds tekniska högskola:

– Ja. Kontaktytor mot utländska myndigheter och organisationer har försämrats kraftigt. Sverige har svårt att ingå i internationella nätverk på grund av avsaknaden av ett kunskapscentrum.

Maria Albin, läkare och docent vid Lunds universitet:

– Ja. För arbetsgivare som vill göra rätt är det alldeles för svårt att få tillgång till den kunskap som behövs. Den arbetsrelaterade ohälsan är ojämnt fördelad i befolkningen.

Kjell Torén, läkare och chef för arbets- och miljömedicin i Göteborg:

– Ja, det behövs ett centrum som ansvarar för kunskaps­analyser, information, utbildning och internationella kontakter.

Bengt Järvholm, professor och överläkare vid Norrlands universitetssjukhus:

– Ja, det är ett stort kunskapsområde som hela tiden förändras. Praktiker och myndigheter har ingenstans och vända sig med sina frågor.

Stefan Blomberg, psykolog och forskare vid arbets- och miljömedicin i Linköping:

– Ja. Internationellt sett var det ett pinsamt steg när Sverige lade ner sitt Arbetslivsinstitut.

Håkan Westberg, professor i kemi och chef för arbets- och miljömedicin i Örebro:

– Ja, vi behöver ett Arbetslivsinstitut! Den internationella närvaron inom EU är en katastrof i dag. Vi saknar påverkansmöjligheter.

Per Gustavsson, läkare och professor vid Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm:

– Ja. De resurser som läggs på arbetsmiljöforskning och på att förebygga skador och sjukdomar har minskat påtagligt sedan Arbetslivsinstitutet lades ner. Ett kunskapscentrum på nationell nivå behövs för samordning och för att representera svensk arbetsmiljöforskning i nordiska och internationella sammanhang.

Elinor Torp

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö