Arbetsmiljö i korthet

2019-12-06 00:00  

Personal hårt pressad

Föreläggande. Redan i december 2017 vände sig skyddsombudet till arbetsgivaren och slog larm om för hög arbetsbelastning på Medicinkliniken på Halmstads sjukhus. Arbetsgivaren har vidtagit åtgärder och sjuktalen har gått ned något, men mer behöver göras, anser Arbetsmiljöverket och kräver åtgärder för att minska arbetsbelastningen. Dessa ska redovisas i en skriftlig handlingsplan senast den 31 januari vid ett vite på 200 000 kronor.

29 oktober 2018/024466

18 krav på verkstaden

Föreläggande. Västberga autoservice i Häger­sten måste åtgärda 18 problem senast den 2 mars 2020. Om inte väntar ett vite på 200 000 kronor. Arbetsmiljöverket kräver bland annat att företagshälsovården ska anlitas om risker med felaktig ergonomi, buller, vibrationer och hanteringen av kemiska ämnen. Arbetsgivaren måste ta fram bruksanvisningar på svenska för maskinerna, försäkra sig om att de anställda har tillstånd att använda lyftanordningarna och se till att de som arbetar framför data­skärmar vid kundmottagningen har bra arbetsställningar.

24 oktober 2019/004830

Nödutgångsskylten inte synlig i butiken

Skyddsombud agerar. Ett regionalt skyddsombud har påtalat flera brister i arbetsmiljön i en Emmaus-butik i Stockholm. Det gäller bland annat belastningsergonomi, nödutgångsskylt som inte syns, inomhusklimatet, kassornas utformning samt visst ensamarbete. Arbets­givaren har inte svarat tillfredsställande. Skyddsombudet begär att Arbetsmiljöverket griper in.

4 november 2019/064383

Risk för asbest

Förbud. IMS Service Bygg & Bemanning AB förbjuds med omedelbar verkan och mot ett vite på 50 000 kronor att utföra byggnads­arbete på en arbetsplats på Ekerö. Arbets­miljö­verket anser att det finns en risk att arbets­tagare exponeras för asbestdamm. Sanering måste ske av ett företag som är godkänt för detta.

1 november 2019/063954

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Arbetsmiljö