Arbetsförhållanden skulle undersökas

2018-11-02 00:00 Karin Nilsson  

FÄLLD. Det fanns mer att göra för att förbättra arbetsmiljön i Örebro kommun, ansåg Arbetsmiljöverket. Förvaltningsrätten höll med om att arbetsförhållandena för cheferna inom hemvården inte hade undersökts.

Arbetsmiljöverket krävde att Örebro kommun senast den 15 maj 2017 skulle vidta åtgärder för att undanröja brister i arbetsmiljön vid administration, förvaltning funktionshindrade. Beslutet förenades med ett vite på 50 000 kronor.

Efter ett uppföljningsbesök konstaterade verket att krav fyra, men inte övriga krav, var uppfyllda. Arbetsmiljöverket ansökte hos förvaltningsrätten att ett jämkat vite på 40 000 kronor skulle utdömas.

Örebro kommun ansåg att ansökan skulle avslås. Förvaltningsrätten gör samma bedömning som Arbetsmiljöverket – att delar av kraven på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön inte åtgärdats. Rätten anser att undersökningen av arbetsförhållandena för chefer inom hemvården inte har gjorts. Att kommunen uppgett att material från medarbetarsamtal funnits tillgängligt räcker inte. Rätten påpekar att det är ostridigt att krav två, krav på en riskbedömning baserat på undersökningen i krav ett, inte har gjorts.

Förvaltningsrätten bedömer att kommunen inte har uppfyllt krav ett, två och tre i tid. Arbetsmiljöverkets ansökan ska därmed bifallas. Rätten dömer ut ett jämkat vite på 40 000 kronor.

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer