Annas stress var inte nog bevisad

2013-01-27 23:00 Birgitta Ländin  

Anna hade åtta år bakom sig med ökande stress, bristande kontroll och otillräcklig återhämtning. Försäkringskassan krävde ”extrema eller exceptionella förhållanden” och Anna fick avslag.

Anna var under flera år på 90-talet arbetsledare på ett demensboende. Hon har också haft andra chefsjobb inom vården. Hon beskriver själv att hon, när hon insjuknade år 2000, hade åtta år bakom sig med successivt ökande stress, bristande kontroll över arbetssituationen, otillräcklig återhämtning och uteblivet stöd. Hon hade många administrativa uppgifter, som hon ofta och utförde på kvällstid. Just det jobbet hade hon dock bara haft under en kortare del av hela den period som hon själv anser orsakat besvären.

Till stöd för sin talan har Anna hänvisat till en annan dom där Högsta förvaltningsdomstolen uttalat att hög arbetsbelastning och stress kan orsaka psykisk ohälsa. Här invände Försäkringskassan att den domen handlar om ett fall som inträffat efter 2002. Då trädde en uppmjukning av bestämmelserna i lagen i kraft. Men Annas fall handlar om tiden innan dess, och då ska det bedömas efter bevisregeln i sin lydelse från 1993 som kräver ”extrema eller exceptionella förhållanden” för att stress ska anses orsaka arbetsskada.

Kammarrätten ansåg dock att praxis inte skulle hindra dem från att ha liknande synsätt på en skada från år 2000 som i den refererade domen, men menar att det finns för lite underlag utöver Annas diagnos och berättelse. ”Det är således av vikt att den försäkrades uppgifter vinner stöd i annan bevisning, t ex skrivelser från chefer, kolleger, facket eller genom annan dokumentation”, skriver kammarrätten i sitt avslag, där den också avfärdar en del av hennes beskrivningar av arbetsbördan som ”vanligt förekommande situationer och problem”.

Anna fick avslag i första instans Försäkringskassan, avslag också i förvaltningsrätten och i kammarrätten.

Kammarrätten i Göteborg Mål 3846-10.

Birgitta Ländin

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö