Allt fler som skadas går miste om pengar

2014-02-16 23:00 Anna de Lima Fagerlind  

Färre får ersättning för sina arbetsskador. Antalet ansökningar om livränta har minskat med 75 procent sedan reglerna för sjukförsäkringen ändrades 2008. <br>- Det är allvarligt, säger Malin Josephson på Inspektionen för Socialförsäkringen.

När sjukförsäkringen ändrades 2008 gjordes inga ändringar i arbetsskadeförsäkringen. Ändå har antalet ansökningar om livränta minskat drastiskt sedan dess. 2007 prövades drygt 20 000 ärenden av Försäkringskassan. Ett år senare hade ärendena halverats.

Sedan dess har minskningen fortsatt. 2012 prövade Försäkringskassan 5 200 ansökningar om livränta, en fjärdedel så många som 2007.

- Det är allvarligt att det är så få som prövas. Det är svårt att tro att det skulle vara resultatet av att det blivit färre arbetsskador, säger Malin Josephson, medicinskt områdesansvarig på Inspektionen för Socialförsäkringen.

Antalet arbetsskador som anmäls till Arbetsmiljöverket har nämligen inte minskat i samma takt. Under perioden 2007-2012 har arbetsskadorna och arbetssjukdomarna minskat med omkring 5 procent, och under de sista två åren ökade faktiskt anmälningarna.

Det innebär att allt fler som skadar sig i jobbet inte får ersättning för det.

- Vi vet att det inträffar många arbetsskador, och alla arbetstagare ska då ha rätt till den försäkring som finns. Men så är det inte. Det är stora belopp man går miste om, säger Kerstin Burman, jurist på LO-TCO Rättskydd.

Enligt både henne och Malin Josephson är det de ändrade sjukförsäkringsreglerna som är orsaken till att allt färre får livränta.

För att ha rätt till ersättningen måste den skadade kunna visa att arbetsförmågan kommer att vara nedsatt minst ett år framåt i tiden på grund av skadan. Först från det tillfälle arbetsförmågan bedöms vara nedsatt, den så kallade livräntetidpunkten, kan man få livränta.

I regel behövs ett läkarutlåtande om att man kommer vara sjuk länge för att kassan ska bedöma arbetsförmågan som långvarigt nedsatt. Tidigare gjorde läkare ofta sådana utlåtanden när den sjuka skulle söka tidbegränsad sjukersättning. Men efter att den tidsbegränsade ersättningen togs bort 2008 är det ovanligt med den typen av utlåtanden.

- Sedan dess ser vi ett stort tapp av livränteprövningar, eftersom våra medlemmar inte längre får den prognosen. Livräntetidpunkten blir inte naturlig, säger Kerstin Burman.

Även Försäkringskassan tror att de ändrade sjukersättningsreglerna har påverkat antalet ansökningar.

- Tidigare kom man ofta in i arbetsskadeförsäkringen via sjukförsäkringen. Den möjligheten finns fortfarande, men nu är det svårare att få sjukersättning, säger Monica Svanholm, verksamhetsansvarig för arbetsskador på Försäkringskassan.

Prövade arbetsskador

2012: 5 252

2011: 5 882

2010: 8 767

2009: 9 308

2008: 9 528

2007: 20 402

2006: 22 623

2005: 22 901

(Statistiken visar antalet prövningar av livränteansökningar för både nya och gamla arbetsskador.)

Ny statistik över antalet ansökningar om livränta 2013 släpps den 21 februari.

Källa: Försäkringskassan

 

Ersättningsreglerna granskas

På uppdrag av regeringen ser nu den parlamentariska socialförsäkringsutredningen över reglerna för sjukersättning och arbetsskadeersättning, och om det behövs göras nya ändringar.

Sjuka ska prövas mot allt jobb - ändrade regler för sjukersättning

Reglerna för sjukersättning ändrades den 1 juli 2008. Här är vad som gällde innan och efter ändringarna:

1. Sjukersättning kan ges till personer i åldern 30-64 år som har en nedsatt arbetsförmåga med minst 25 procent, om nedsättningen bedöms bestå i minst ett år.

2. Om Försäkringskassan bedömer att arbetsförmågan är varaktigt nedsatt ska sjukersättning ges tillsvidare. Om arbetsförmågan bedöms nedsatt en viss tid ska tidsbegränsad sjukersättning ges.

3. Den sjukas arbetsförmåga ska prövas mot arbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden.

4. Om det finns särskilda skäl ska Försäkringskassan också ta hänsyn till den försäkrades ålder, boendeförhållanden, utbildning, tidigare verksamhet och liknande omständigheter vid bedömningen av nedsättningen av arbetsförmågan.

5. För den som är yngre än 30 år ges i stället aktivitetsersättning. Aktivitetsersättning är alltid tidsbegränsad, och ges som längst i tre år.

Nu

1. Sjukersättning kan ges till personer i åldern 30-64 år som har en nedsatt arbetsförmåga med minst 25 procent, om Försäkringskassan bedömer att den sjuka inte kommer att få tillbaka någon arbetsförmåga genom rehabilitering.

2. Nedsättningen av arbetsförmågan ska bedömas bestå för all överskådlig framtid.

3. Den sjukas arbetsförmåga ska prövas mot alla typer av arbeten på arbetsmarknaden.

4. Försäkringskassan ska inte ta hänsyn till andra omständigheter vid bedömningen av arbetsförmågan.

5. För den som är yngre än 30 år ges i stället aktivitetsersättning. Aktivitetsersättning är alltid tidsbegränsad, och ges som längst i tre år.

Anna de Lima Fagerlind

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö