”Alkotester skulle fungera avskräckande”

2014-02-16 23:00 Anna de Lima Fagerlind  

Huvudskyddsombudet på Gävleborgs landsting är positivt till slumpvisa alkoholtester av personalen. Men både Datainspektionen och Kommunal säger nej.

Gävleborgs landsting gör redan i dag slumpvisa alkoholtester av ambulans­förare, och vill bredda testerna till att gälla alla anställda inom landstinget.

Tord Andersson, huvudskyddsombud för Kommunal på Gävleborgs landsting, anser att fler tester vore bra för arbetsmiljön.

– Jag tycker att det behövs, i förebyggande syfte. Vi har haft några incidenter, och tester skulle kunna fungera avskräckande.

Förberedelserna inleddes redan 2011, och efter förhandlingar med fackförbunden kom landstinget fram till ett förslag drygt ett år senare. En fjärdedel av personalen skulle testas årligen.

– Syftet är att säkerställa patientsäkerheten i första hand, säger Karin Rystedt, personaldirektör på landstinget.

Ett av kraven från facken var att testerna skulle omfatta all personal och inte bara de som arbetar inom sjukvården, som landstinget först ville.

– Det var viktigt för oss, så att man inte pekade ut olika grupper. Vi krävde också att det ska finnas ett program för hur man ska gå vidare med rehabilitering om det förekommer något missbruk, säger Tord Andersson.

Han har inte fått några negativa reaktioner från sina medlemmar om testerna. Men när planerna offentliggjordes fick han kritik från sitt eget förbund. Kommunal ansåg att testerna skulle kränka de anställdas integritet.

– När vi förhandlade med landstinget sökte jag vägledning från förbundet, men det fick jag inte. Sedan, när överenskommelsen redan var klar, blev jag ifrågasatt, säger Tord Andersson.

I efterhand har Kommunal tagit fram riktlinjer där man säger nej till alla typer av slumpvisa alkohol- och drogtester. Men avtalet med Gävleborgs landsting kunde förbundet inte göra något åt, eftersom det blev klart innan det fanns några riktlinjer.

Men nu sätter i stället Datainspektionen stopp för testerna. Inspektionen har granskat förslaget och kommit fram till att det strider mot personuppgiftslagen, Pul. En arbetsgivare kan inte begära ut sådana känsliga uppgifter från företagshälsovården och registrera dem i sin databas, enligt inspektionen.

Nu måste landstinget tänka om.

– Vi vet inte hur vi ska gå vidare, men vi kommer att göra det. Vi kommer såklart också att vara tvungna att rätta oss efter Datainspektionens synpunkter, säger Karin Rystedt.

En ny överenskommelse med facken blir dock svår att nå. Nu när Kommunal officiellt säger nej till slumptester är möjligheten att göra lokala undantag liten, enligt Tord Andersson.

– Jag vet inte var vi hamnar nu.

Fackens olika syn

Olika fackförbund har olika syn på slumpvisa alkohol- och drog­tester. Men det är den lokala klubben och arbets­givaren som tecknar avtal om att införa tester och hur de ska gå till. Här ska hela processen definieras: när testerna ska göras, på vilka parametrar, vem som ska utföra dem och vad som ska göras om missbruk upptäcks. Målsättningen ska vara att få tillbaka den berörda personen i ett fungerande arbetsliv.

Får kollas - Datainspektionens kritik

  • Datainspektionen anser att Gävleborgs landstings förslag om slumpmässiga alkoholtester på 25 procent av personalen per år strider mot personuppgiftslagen, Pul.
  • Det går inte att begära ut sådana känsliga uppgifter som provresultat från företagshälsovården med hänvisning till patientsäkerhet och rehabiliteringsansvar, enligt inspektionen.
  • Patientsäkerhet kan bara hävdas för de yrken där det enligt lag finns krav på medicinsk kontroll, med hänsyn till allmänhetens säkerhet. Det gäller bland annat tågförare och anställda vid kärnkraftverk. Enligt Datainspektionen är det tveksamt om någon av landstingets anställda tillhör sådana yrken, men alla gör det definitivt inte.
  • Rehabiliteringsskäl kan bara hävdas om man redan har konstaterat att en anställd har ett missbruk, inte innan.
  • Datainspektionen har inga synpunkter på själva alkoholtesterna, utan enbart på hur uppgifterna hanteras.

Anna de Lima Fagerlind

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö