60 000 kronor i böter för brister hos polisen

2018-05-11 00:00 Karin Nilsson  

FÄLLD. För hög arbetsbelastning och brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet var en del av problemen hos polisen i Dalarna, ansåg Arbetsmiljöverket.En del åtgärdades i tid. Förvaltningsrätten sänkte därför vitet.

Arbetsmiljöverket krävde att Polis­myndig­heten senast den 31 januari 2016 skulle åtgärda brister i arbetsmiljön i polisområde Dalarna vid ett vite av 100 000 kronor. Bristerna gällde systematiskt arbetsmiljöarbete, hög arbets­belastning, undersökning och riskbedömning av arbetsförhållandena vid ensamarbetet, undersökning och riskbedömning av hund­förarnas arbetsförhållanden samt samverkan.

Vid ett uppföljningsbesök den 23 februari konstaterade Arbetsmiljöverket att bristerna inte åtgärdats i sin helhet. Inte mycket hade gjorts avseende arbetsbelastning. Många arbetstagare efterfrågade prioritering av arbetsuppgifter vid hög arbetsbelastning och upplevde stress när styrningen inte fungerade. De andra åtgärdskraven var i stort sett till­godo­sedda.

Polismyndigheten hörde inte av sig. Arbetsmiljöverket ansåg att de åtgärder som behövs för att uppfylla kraven gällande arbetsbelastning är mer kostsamma än åtgärderna för att uppfylla de övriga kraven. Verket yrkade därför att förvaltningsrätten dömer ut ett jämkat vite om 60 000 kronor.

Förvaltningsrätten anser att det är klarlagt att Polismyndigheten inte har efterföljt föreläggandet i sin helhet inom föreskriven tid. Rätten anser att främst arbete med arbetsbelastningen kvarstod. Även avseende tre av de andra kravpunkterna fanns visst arbete kvar, även om åtgärder gjorts för att efterfölja stora delar av kravpunkterna. Det finns därmed grund för vitet.

Arbetsmiljöverkets ansökan bifalles och rätten dömer ut vitet om 60 000 kronor.

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Arbetsmiljö