44 avgifter hittills med nytt system

2015-01-18 23:00 Ann Norrby  

Totalt 41 arbetsgivare har fått en räkning från Arbetsmiljöverket sedan de nya sanktionsavgifterna infördes, visar Arbetarskydds genomgång.På Arbetsmiljöverket hyllas det nya systemet.– Nu kan vi säga till en arbetsgivare: Du har gjort fel, därför ska du betala, säger Gunnel Gyllensvaan, jurist på Arbetsmiljöverket.

Vid senaste halvårsskiftet infördes sanktionsavgifter för ett 40-tal regelbrott. Syftet var bland annat att göra tiden kortare mellan att en överträdelse mot en av Arbetsmiljöverkets föreskrifter upptäckts till efterräkningen.

– Nu råder vi själva över de här ärendena. Ser vi att det är en gubbe på taket utan sele kan vi begära sanktionsavgift direkt, säger Gunnel Gyllensvaan.

Tidigare måste ett brott mot en straffsanktionerad föreskrift gå via åklagare som skulle inleda förundersökning för att kunna besluta om strafföreläggande eller åtal. Och kanske blev det till slut en fällande dom.

– Ett tidsödande och kostsamt system där även polisen var inblandad, säger Gunnel Gyllensvaan.

Hon tycker också att sanktionsavgifterna gör systemet mer rättssäkert och rättvist.

– Åklagarna måste ju prioritera och då hamnade oftast till exempel avsaknad av arbetsmiljöplan efter allvarligare brott, säger Gunnel Gyllensvaan.

Hittills har 41 arbetsgivare fått sammanlagt 44 förelägganden om sanktionsavgift efter förra halvårsskiftet. En del av dem gäller sådana regelbrott som redan tidigare kunde leda till sanktionsavgifter, till exempel reglerna om tryckkärl och om asbest. De hittills vanligaste regelbrotten gäller de olika reglerna om truckar. Själva reglerna är oförändrade, sedan 2006 måste arbetsgivaren eller inhyraren ge truckföraren ett skriftligt tillstånd som beskriver vilka typer av truckar som han eller hon får använda för vilka arbetsuppgifter. Före halvårsskiftet kunde Arbetsmiljöverket ställa krav på detta.

– Truckar är det farligaste arbetsredskap som finns på arbetsplatserna. Förhoppningsvis kan risken att få betala sanktionsavgift förebygga olyckor, säger Gunnel Gyllensvaan.

Om en arbetsgivare inte vill betala sanktionsavgift, skickar Arbetsmiljöverket ärendet till förvaltningsrätten. En sanktionsavgift mot butikskedjan Lidl är ett sådant ärende, enligt nyhetsbrevet Tema Arbetsmiljö.

Lidl har fått ett krav på 150 000 kronor i sanktionsavgift. Kravet grundar sig på att det i en av Lidls butiker inte har funnits det skriftliga tillstånd som krävs för att få använda truck . Butikskedjan är beredd att betala sanktionsavgift för detta, men vill att avgiften ska beräknas utifrån hur många som var sysselsatta i butiken där tillståndet saknades. Då skulle avgiften bli 24 200 kronor. Arbetsmiljöverket har beräknat avgiften efter hur många som totalt var sysselsatta hos Lidl den dag som avsaknaden av trucktillstånd upptäcktes.

 

Böter och domstolsprövning behålls

Företag och myndig­heter som bryter mot reglerna om minderåriga, tar bort skyddsanordningar, lämnar falska uppgifter till Arbetsmiljöverket eller inte anmäler allvarliga olyckor till verket riskerar även i fortsättningen att dömas till böter.

Samband mellan vad en arbetsgivare har gjort eller försummat och en dödsolycka eller en annan arbetsolycka bedöms fortfarande enligt brottsbalken av domstolarna. Detsamma gäller framkallande av fara för annan.

44 sanktionsavgifter

Sanktionsavgifterna beräknas utifrån respektive regelbrotts farlighet. Även antalet sysselsatta som berörs av brottet påverkar avgiftens storlek.

De 44 sanktions­avgifter som Arbetsmiljöverket krävt från den 1 juli–23 december 2014 fördelar sig så här:

9 truckar, 8 tryckkärl, 7 asbest, 6 arbetsmiljöplaner, 4 rullställningar, 4 kemiska arbets- miljörisker, 3 lyftanordningar, 1 medicinsk kontroll, 1 kokgryta och 1 samordnings- dokument.

Ann Norrby

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö