Tidningen

Tidningen

Besiktigade inte utrustning i tid

BESIKTNING. Företag använde utrustning med tryckluft som inte var besiktigad. Vid ny inspektion saknade utrustningen fortfarande besiktningsbevis.