Tidningen

Tidningen

Olika syn på obligatorisk försäkring

GRANSKNING: ARBETSMILJÖBROTT. Arbetsgivare måste inte ha en försäkring som skyddar anställda som skadar sig på jobbet. Rätt anser vissa. Fel menar andra, som efterlyser en obligatorisk trygghetsförsäkring.

Tidningen

Förlorade fyra fingrarꟷ får inget skadestånd

Det är ovanligt att arbetstagare får skadestånd efter en arbetsplatsolycka. Ove Bergman, som förlorade fyra fingrar vid en arbetsplatsolycka, fick inget. Men staten fick en halv miljon kronor i företagsbot.

Tidningen

Forskare önskar mer öppenhet från Afa

SKADESTÅND. Hundratusentals människor jobbar på arbetsplatser som saknar försäkringar för arbetsskada. Skadar de sig i tjänsten får de varken ersättning för hela inkomstbortfallet, psykiskt lidande eller bestående invaliditet. Öppenhet från Afa om ersättningsnivåer skulle underlätta vid en eventuell domstolsprocess, menar forskare.

Tidningen

Höften vreds ur led i arbetsolyckan

Botrygg Bygg AB ska betala 500 000 kronor i företagsbot efter en arbetsplatsolycka där en arbetstagare skadades svårt vid ett schacktningsarbete i Göteborg.

Tidningen

Forskare: Vi vet väldigt lite om företagsböter

Någon officiell statisk av företagsbot, den vanligaste påföljden efter arbetsmiljöbrott, finns inte. – Vi vet väldigt lite om företagsböter, säger Sverker Jönsson universitetslektor i straffrätt.

Tidningen

Efterlyser nytt perspektiv på arbetsmiljön

METOD. Lisbeth Rydén tyckte att det behövdes ett nytt perspektiv på den organisatoriska arbetsmiljön. I sin ahandling har hon därför tagit fram modellen Diskursiv arbetsmiljö.

Tidningen

Nya utbildningar för arbetsmiljöingenjörer i höst

Det finns även långt gångna planer på att starta en helt ny högskoleutbildning till arbetsmiljöingenjör de närmsta åren. Men enligt Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak, skulle den kunna starta tidigast 2022.

Tidningen

Oeniga expertvittnen i tingsrätten

Spaltkniv som skydd vid sågen eller inte. Experterna som vittnade i tingsrätten var oeniga om effekten. Därför blev det ingen företagsbot för byggföretaget.

Fråga Experten

Ska arbetsgivaren tvätta våra arbetskläder?

EXPERTFRÅGA. Min sambo och jag kommer hem med lortiga arbetskläder, hon efter jobb i charkdisken och jag från industrin. Finns det lagstöd för att arbetsgivaren är skyldig att tvätta kläderna?