Tidningen

Tidningen

Gruppsamtal ska lindra stressen

Sjukfrånvaro. Med statliga medel testas i år en ny metod för att förebygga stressrelaterad ohälsa i arbetslivet. Kommunerna Lekeberg och Kungsör är med.

Tidningen

En del blir livsfarliga när de sitter bakom ratten

LEDARE. Vågar man erkänna att man älskar att köra bil? Men, jo, jag gör det. Jag älskar att köra bil. Tycker om att se hur landskapet förändras utanför fönstret, gillar ljudet av gummi mot asfalt och foten mot gaspedalen medan blicken växlar mellan backspegeln, sidospeglarna och sikten framåt.

Tidningen

”Vissa kör åt helsike för fort tätt inpå”

Uppe på backkrönet närmar sig en röd lastbil. Ett moln av damm omger den då den kör förbi däckbufferten och in på det vägområde där hastighetsbegränsningen sjunker från 70 kilometer i timmen till 50.– Den håller inte 50, säger arbetsledare Joakim Nordin när långtradaren sveper förbi.Sandkornen når ögonen och luftdraget far över kinden. Om man sträckte ut handen skulle man nästan kunna nudda vid den.

Tidningen

Brandman uppsagd efter hjärtattack

Tjänstbarhetsintyg kan få stora konsekvenser. Därför ska bedömningarna inte göras för lättvindigt, enligt Ingemar Rödin, överläkare och handläggare på Arbetsmiljö­verket.I ett uppmärksammat mål i Arbetsdomstolen blev en brandman som drabbades av en hjärtinfarkt uppsagd sedan han i sitt tjänstbarhetsintyg bedömts olämplig för rökdykning.

Tidningen

Prispress hotar säkerheten

Varannan vägarbetare har varit med om en trafikrelaterad olycka det senaste året.Seko pekar ut dåliga upphandlingar och för få kontroller som förklaringar till den bristande säkerheten på vägarna.

Tidningen

Hög fart och låg säkerhet

Bilar, långtradare och motorcyklar svischar förbi både för fort och för nära vägarbetarna.Deras jobb är livsfarligt och farorna har påtalats i rapport efter rapport. ­Arbetarskydd gav sig ut på vägarna för att ta reda på varför arbetet med att höja säkerheten går så långsamt.

Tidningen

”Färre vårdplatser ökar risk för antibiotikaresistens”

Renlighet. Allt fler patienter per vårdanställd i kombination med färre vårdplatser ökar risken för slarv med hygienrutinerna – och för att antibiotikaresistenta bakterier sprids. Det menar ­Johan Tham, specialistläkare vid Infektionskliniken i Malmö.

Tidningen

11 punkter för att öka tryggheten

Skärpta krav på säkerhet i upphandlingen från och med november, en ny vitesmodell och flera omledningar vid vägarbeten. Det blir verklighet om Trafikverkets plan håller måttet.