Tidningen

Tidningen

”Facken borde besöka varenda arbetsplats”

Utnyttjade. De får lägre lön och arbetar fler timmar än överenskommet. De arbetar på byggen, i nagelsalonger och på restauranger och saknar tillstånd att arbeta.De kan vara utsatta för tvångsarbete.Mycket tyder på att de blir fler, men till Fackligt center för papperslösa kommer allt färre. Polisen har fått ökade befogen­heter och lagarna har skärpts. Men det finns ännu bara en fällande dom för tvångsarbete.