Tidningen

Tidningen

Nya faror upptäcks ständigt på jobbet

LEDARE. Bättre och bättre dag för dag, det blir det faktiskt generellt på de svenska arbetsplatserna. Inte varje i enskilt fall, men i det stora hela.

Tidningen

May the force be with you!

KRAFTIGT. Lasersvärd och tankekraft är förknippat med science fiction. Sanningen är att både laser och extrakraft (även om inte just den kraften styrs av tanken) gör jobbet enklare och effektivare. Här är prylarna som får Yodas välsignelse och gör dig till arbetsplatsens Luke Skywalker.

Tidningen

Krav på nya beslut från Arbetsmiljöverket

Friad. Radiotjänsts kontrollanter riskerar att utsättas för hot och våld. Arbetsmiljöverket ställde därför krav på arbetsgivaren, men en del var otydliga, ansåg förvaltningsrätten.

Tidningen

Sanktionsavgifter för asbestrivning

FÄLLD. Bolaget ansåg att fastighetsägaren skulle undersöka om det fanns asbest eller PCB i fogmassan.Arbetsmiljöverket och senare även förvaltningsrätten på­pekade att det var bo­lagets ansvar.