Tidningen

Tidningen

Jysk får avgift nedsatt efter antal anställda

Avgift. Arbetsmiljöverket beräknade avgiften på antalet anställda hos hela Jysk. Fel ansåg Jysk – avgiften borde beräknas på antalet i aktuell butik. Förvaltningsrätten höll med helt, kammarrätten delvis.