Tidningen

Arbetsmiljö

Flest skadade fingrar

25 personer skadades vid de olyckor som ledde till företagsbot under 2017. Arbetsgivarna fick betala mellan 10 000 och 500 000 kronor. Här är de godkända strafföreläggandena förra året.

Arbetsmiljö

Kraftig ökning av sanktionsavgifter

Genom att växla från böter och straff till sanktionsavgifter skulle arbetsgivarna straffas snabbare. Drygt tre år senare fick ändringen rejält genomslag. Under 2017 beslutade Arbetsmiljöverket om 775 sanktionsavgifter.

Debatt

Var rädd om dem som orkar lyssna

KRÖNIKA. Nåt jag lärt mig genom åren är att på varje företag, varje arbetsplats, finns det någon man kan tala med. Nån som är förstående, icke-fördömande, medkännande, ofta också en som fixar och trixar, när man mår lite visset. Inte dödssjuk utan mer hjärtesorg eller bara deprimerad, eller när man tycker att livet välter sig över en.

Tidningen

Fann stora brister i arbetsmiljön efter gasolyckan

BRISTER. På livsmedelsföretaget Gunnar Dafgårds AB i Källby, med över 1 000 anställda, inträffade en svår olycka för snart två år sedan, då 150 kilo ammoniak läckte ut. 20 personer skadades, varav två allvarligt.Arbetsmiljöverket fann stora brister i arbetsmiljön. Gaslarm, riskbedömning av arbete med ammoniak och skriftliga rutiner saknades och en nöddusch var ur funktion.