Tidningen

Tidningen

AV: Precisera det nya visselblåsaruppdraget

Nytt uppdrag. Arbetsmiljöverket föreslås bli tillsynsmyndighet när Sverige väntas få en ny visselblåsarlag nästa år. Men det finns oklarheter kring uppdraget, anser myndigheten.

Tidningen

Lång utredningstid gav kraftigt sänkt företagsbot

”Beloppet är mycket kraftigt jämkat på grund av gärningens ålder”, står det i strafföreläggandet som meddelades den 10 september i år.Det hade då gått fyra år och nära tio månader sedan arbetsplats­olyckan inträffade.

Tidningen

När arbetsmiljön blir en rättsak – del två

Maxtid. Det tog nästan fem år från olyckan där en grävmaskinförare dog tills åtal väcktes. Det ska inte hända igen – nu finns en tidsgräns.Brottsutredningar är en färskvara. Anhöriga lider och brottsmisstänka våndas. Lång utredningstid gör att straffen kan sänkas och företagsboten jämkas.Polisen, de särskilda åklagarna och Arbetsmiljöverket ska jobba snabbare ihop. De nya rutinerna är underskrivna och arbetet har kommit i gång.Det här är del två i Arbetarskydds serie om vägen från olycka till domslut.

Tidningen

Explosionsfara på lantbruksuniversitetet

Fälld. Riskbedömningen visades upp för Arbetsmiljöverket i ­efterhand. Det räcker inte, anser myndigheten och krävde 50 000 kronor i sanktionsavgift. Förvaltningsrätten höll med.