Tidningen

Tidningen

Han plöjde forskningsmagasin om viruset

ELDSJÄLEN. Till sist fick han rätt. Hädanefter ska andningsskydd användas vid vård av covid-smittade i hemmet och på äldreboenden. Men skyddsombudet Per-Anders Nordström jublar inte. Det är ett år för sent.

Tidningen

Här är listan - de fem högsta företagsböterna

Granskning. Lång utredningstid sänkte två av de fem högsta företagsböterna för arbetsmiljöbrott. Skanska Sverige AB är företaget som hittills har betalat den högsta boten - sex miljoner kronor.

Tidningen

134 miljoner till staten efter arbetsmiljöbrott

GRANSKNING Sedan 2015 har 134 604 000 kronor i företagsböter för arbetsmiljöbrott dömts ut. Det visar en sammanställning från Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål. I statens böteskassa är det en liten del.

Tidningen

Kraven var höga efter dödsolyckan i Orsa

GRANSKNING: ARBETSMILJÖBROTT. En djurskötare omkom när han anfölls av en björn. Hans familj krävde totalt 16 miljoner kronor i skadestånd. Men tingsrätten följde praxis.

Tidningen

Olika syn på obligatorisk försäkring

GRANSKNING: ARBETSMILJÖBROTT. Arbetsgivare måste inte ha en försäkring som skyddar anställda som skadar sig på jobbet. Rätt anser vissa. Fel menar andra, som efterlyser en obligatorisk trygghetsförsäkring.

Tidningen

Förlorade fyra fingrarꟷ får inget skadestånd

Det är ovanligt att arbetstagare får skadestånd efter en arbetsplatsolycka. Ove Bergman, som förlorade fyra fingrar vid en arbetsplatsolycka, fick inget. Men staten fick en halv miljon kronor i företagsbot.

Tidningen

Forskare önskar mer öppenhet från Afa

SKADESTÅND. Hundratusentals människor jobbar på arbetsplatser som saknar försäkringar för arbetsskada. Skadar de sig i tjänsten får de varken ersättning för hela inkomstbortfallet, psykiskt lidande eller bestående invaliditet. Öppenhet från Afa om ersättningsnivåer skulle underlätta vid en eventuell domstolsprocess, menar forskare.

Tidningen

Höften vreds ur led i arbetsolyckan

Botrygg Bygg AB ska betala 500 000 kronor i företagsbot efter en arbetsplatsolycka där en arbetstagare skadades svårt vid ett schacktningsarbete i Göteborg.

Tidningen

Forskare: Vi vet väldigt lite om företagsböter

Någon officiell statisk av företagsbot, den vanligaste påföljden efter arbetsmiljöbrott, finns inte. – Vi vet väldigt lite om företagsböter, säger Sverker Jönsson universitetslektor i straffrätt.