Tidningen

Tidningen

Ny vägledning om arbetsskador

Webbguide. Fler skulle kunna anmäla arbetsskador och ansöka om ersättning hos både Försäkringskassan och Afa. Nu lanserar de tillsammans en guide för att underlätta.

Tidningen

Krav på lägre stress inom hemtjänsten

Vite. Örebro kommun åtgärdade inte brister i arbetsmiljön för anställda inom hemtjänsten. Nu får kommunen betala sammanlagt 175 000 kronor i vite.

Tidningen

Omtag för ärende om sanktionsavgift

Omtag. Fallskydd saknades på bygget och Arbets­miljö­verket krävde en sanktionsavgift.Men kammarrätten fann brister i samband med delgivningen och skickar tillbaka ärendet till förvaltningsrätten.