Sponsrad

Hur blir ditt kunskapsföretag en ”thought leader”?

Hur marknadsför man ett kunskapsföretag? Hur bygger och förstärker man successivt sin position som ”thought leader”? Frågan är mångfacetterad och komplex, men högst relevant för de flesta konsultbolag och andra kunskapsintensiva tjänstebolag som säljer och levererar komplexa B2B-tjänster.

Sponsrad

”Våra träffar ger ett otroligt mervärde för hela gruppen”

Lag & Avtals arbetsrättsliga nätverk träffas fem gånger per år och fördjupar sig i de arbetsrättsliga frågorna under olika former. Det är ett mycket uppskattat nätverk som både ger unika lärdomar om branschen och ett stort kontaktnät, berättar nätverksledare Åsa Erlandsson.