Skrämmande låg kunskap om kemikalier i arbetsmiljön

2012-07-02 10:01 Elinor Torp  

Nya kemiregler gäller från 1 juli. Företagen måste nu skärpa sig på många punkter. Samtidigt konstaterar lungläkare i Lund att det saknas kunskap om sjukdomar orsakade av farliga ämnen i arbetsmiljön även inom vården.

Forskare vid Arbets- och miljömedicin i Lund oroas över läkarkårens bristande kunskap om arbetsrelaterade luftvägssjukdomar. Få tänker tanken att besvären kan ha med arbetsmiljön att göra, vilket innebär att patienterna jobbar kvar i en miljö som är skadlig för deras hälsa. Enligt överläkaren Jörn Nielsen finns det ett stort behov av forskning inom området.

Kontrollen av nya kemiska ämnen är otillräcklig. Under åren 2000 till 2010 har 41 ämnen som utlöser astma kommit in på svenska arbetsplatser. Nanopartiklar är ett annat exempel, menar lungforskaren Jörn Nielsen i Lund. Plötsligt används nanopartiklar på arbetsplatser trots att ingen vet hur de påverkar personalens hälsa.

I Arbetsmiljöverkets nya föreskrift, som precis börjat gälla, har 28 ämnen fått nya gränsvärden. Men långt ifrån alla kemikalier har hunnits med. En enda person vid myndigheten ansvarar för 400 kemiska ämnen.

Samtidigt som den nya gränsvärdeslistan börjar gälla kommer en ny renodlad skrift om kemiska ämnen i arbetsmiljön. Här står bland annat att behållare med farligt innehåll nu måste märkas bättre, och att skriftliga arbetstillstånd krävs när personal ska jobba med brandfarlig vätska i cisterner och brunnar. Kraven på riskbedömningar skärps. Och företag som hanterar cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande ämnen måste motivera varför.

Här är nya föreskriften.

Läs Bulletinen här.

Nya gränsvärden 1 juli 2012

  • Ämnen som fått gränsvärden: Litium, klorbensen, nikotin, penicilliner och tenn.
  • Ämnen som fått sänkta gränsvärden: Ammoniak, antimon, cyanider och cyanväte, formaldehyd, glutaraldehyd, kobolt och oorganiska föreningar, lacaknafta, pentylacetater, radon, styren och svavelsyra.
  • Ämnen som fått ett B: Styren, toluen, koldisulfid, bly, kvicksilver och kolmonoxid. Personal som exponeras för de här ämnena och samtidigt utsätts för buller riskerar hörselskada.
  • Bisfenol A fick ett vägledande gränsvärde som började gälla redan i december 2011.

Källa: Arbetsmiljöverket

Elinor Torp

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen

Arbetsmiljö