”Säkerhet får aldrig bli ett val”

2019-02-08 00:00 Elsa Frizell  
Rolf Olofsson. Foto: Sofia Olofsson

Chefsansvar. Säkerhet i arbetet får aldrig bli ett val som den enskilde måste göra. Det menar Rolf Olofsson som har arbetat som konsult inom beteendeanalytisk organisationsförändring i 30 år.

– För att komma åt riskfyllda beteenden behöver man anpassa förutsättningar så att de stödjer de önskvärda beteendena som leder till en säker och bra arbetsmiljö. Om man får mycket positiv feedback när något går snabbt och effektivt med låga kostnader så är det troligare att man fortsätter med flera av de beteendena även om det innebär att säkra beteenden prioriteras bort.

Rolf Olofsson poängterar att säkra beteenden aldrig får bli något som ”prioriteras”. Med det menar han att det ska höra till det som alltid görs, som en grund, inte som en valmöjlighet. Problemet är att många organisationer har dubbla budskap.

– När man arbetar med detta handlar det om att analysera vilka krafter i ett system som ökar risker för osäkra beteenden och vilka som främjar säkra beteenden.

Han tar ett exempel:

– När det ska lastas av från en lastbil på ett bygge behöver en person som har rätt kompetens för hur man lastar av vara närvarande. Men, den personen står inför olika typer av krav och vid tillfället för avlastningen kanske den måste göra något annat som är prioriterat högre upp i organisationen, som denne får kritik för om den inte gör.

En sådan prioritering får inte uppstå, menar Rolf Olofsson. Och han betonar att det måste vara arbetsledningens eller arbetsgivarens ansvar. Helt avgörande är att det är vad de högre cheferna signalerar som är det som gäller.

– När det gäller säkerhet får det inte finnas minsta antydan att det finns en valmöjlighet. Det är de signalerna som man försöker leta efter. I varje led upp till högsta nivå måste det vara glasklart vad som gäller.

Att beteendebaserad säkerhet skulle vara att ge individen ett ökat ansvar för att undvika olyckor stämmer inte, anser Rolf Olofsson som trycker på att det är precis tvärtom.

– Man måste titta på strukturer, system och ledarskap som finns runt individen. När organisationen har arbetat hela vägen fullt ut med beteendeförändringar för säkra beteenden så är det klart att det till syvende och sist är personen som beter sig. Problemet är att många organisationer lägger ansvaret för tidigt på individen.

Rolf Olofsson anser att man måste jobba med människors beteenden när man arbetar med arbetsmiljö.

– I Sverige är vi ganska duktiga på regler och säkerhetsutrustning, men för att komma åt alla olyckor måste man även titta på människors beteenden. När det gäller psykosocial arbetsmiljö handlar det bara om beteenden och beteendeförändringar, säger han.

Rötter i USA

Beteendeanalytisk organisationsutveckling, eller Organizational Behavior Management (OBM) som det också kallas, utgår ifrån att förändra människors beteenden för att få en förändring.

Beteendebaserad säkerhet, BBS, är en metod inom OBM som är inriktad på säkerhet.

Metoden har sina rötter i USA.

Elsa Frizell

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö