Oklar tolkning måste prövas i högre instans

2010-09-09 21:00 Ann Norrby  

Hovrätten anser att bara brott mot föreskrifter som Arbetsmiljöverket har utfärdat går att bestraffa. Nu vill Riksåklagaren att HD ska ta upp målet.

<p>- Så länge frågan inte är prövad, är rättsläget oklart, säger Arbetsmiljöverkets chefsjurist Anna Middelman.</p> <p>Domen gäller Stig Tagesson Maskinstation, som var byggherre för ett takarbete på en ekonomibyggnad 2008. Vid en inspektion upptäcktes att de som arbetade på taket kunde falla mer än två meter och att skyddsutrustning saknades. Det fanns ingen arbetsmiljöplan. Byggherren åtalades. Han hävdade att han inte kände till att det hade behövts en arbetsmiljöplan.</p> <p>Tingsrätten höll med åklagaren om att det behövdes en arbetsmiljöplan för takarbetet. Men domstolen ansåg att byggherren inte kunde straffas, då Arbetarskyddsstyrelsen utfärdat föreskriften om arbetsmiljöplan. Från 2001 ändrades arbetsmiljölagen så att bara brott mot föreskrifter som Arbetsmiljöverket, som efterträdde Arbetarskyddsstyrelsen, fick bestraffas, ansåg tingsrätten.</p> <p>Arbetsmiljöåklagare Lotten Loberg överklagade domen till Hovrätten över Skåne och Blekinge. Hovrätten bedömer frågan på samma sätt som tingsrätten. Nu har Riksåklagaren överklagat den domen till Högsta domstolen.</p> <p>Till saken hör att just den här frågan har bedömts annorlunda i flera hovrättsdomar. I dem har domstolarna kommit fram till att även brott mot Arbetarskyddsstyrelsens regler kan bestraffas. Riksåklagaren understryker att hovrättens avgörande i det här målet avviker från etablerad praxis.</p> <p>Om HD inte prövar hovrättsdomen, fortsätter rättsläget att vara oklart.</p> <p>- Då kan inte åklagarna utfärda förelägganden, utan de måste åtala och en domstol måste bedöma om det har varit fråga om brott, säger Anna Middelman.</p> <p>Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål bedömer dock saken annorlunda.</p> <p>- Vi jobbar på som vanligt, utfärdar förelägganden och väcker åtal, säger Lotten Loberg.</p> <p>De som tidigare blivit dömda för motsvarande brott kan begära resning när rättsläget är oklart. Det gäller också om HD kommer fram till samma tolkning som hovrätten i domen.</p> <p>- Men vi bedömer att problemen inte finns längre. De försvann i och med förra årets ändring av arbetsmiljölagen, säger Anna Middelman.</p>

Domen

Hovrätten över Skåne och Blekinge, den 14 juni i mål B 1310-09

Ann Norrby

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö