Industriarbetarna som vill ha tidig pension

2009-02-11 07:09 Linda Viberg  
Tidig pension är ett ideal för många. Foto: Colourbox

Väldigt få industriarbetare vill eller orkar jobba till 65 års ålder, visar en ny doktorsavhandling som bygger på 16 djupintervjuer.

Neddragningar och uppsägningar är ord som vi vant oss vid den senaste tiden. Industrin står just nu inför stora utmaningar. Men hur ser industriarbetarna själva på sin framtid? Väldigt få vill eller orkar jobba till 65 års ålder, visar en ny doktorsavhandling som bygger på 16 djupintervjuer.

- Arbetarna känner att de står längst ner i hierarkin, med mycket liten möjlighet att själva påverka sitt arbete. Speciellt för de äldre blir det svårt att hänga med i alla förändringar. Det skapar ett slags mental trötthet, säger etnologen Björn Ohlsson.

Han har djupintervjuat 16 äldre arbetare vid Volvo Torslandaverken om deras yrkesliv och hur det har påverkat dem. Sju män och nio kvinnor i åldrarna 49-62 år, ingick i studien.

- Jag har valt ut personer med olika bakgrund och från olika avdelningar. Deras arbetssituation är jämförbar med den på andra arbetsplatser där man jobbar vid löpande band. Jag har också pratat med tjänstemän och med fackets förtroendevalda, för att få en övergripande bild av arbetsplatsens utveckling, berättar Björn Ohlsson.

Arbetarna betonar i intervjuerna hur viktigt arbetet är, inte minst för den sociala gemenskapen och för känslan av sammanhang. Ändå vill ingen av dem jobba ända till 65 års ålder. De flesta vill gå i pension redan vid 60 eller ännu tidigare.

- Då ska man komma ihåg att jag intervjuat dem som faktiskt stannat kvar i industrin. Många har fallit ifrån redan tidigare, säger Björn Ohlsson.

De flesta vill gå i pension tidigare för att hinna uppleva några år som frisk pensionär. Många har redan drabbats av värk och andra hälsoproblem. Det finns också normer, både i samhället och inom företaget, som säger att det är rätt att gå i pension tidigare om man haft ett fysiskt tungt jobb. Volvo har också haft återkommande pensionserbjudanden, även före höstens finanskris.

- Industriarbetet har visserligen blivit mindre fysiskt påfrestande de senaste decennierna, men också stressigare. Inte minst med de effektiviseringar som datoriseringen möjliggjort, säger Björn Ohlsson.

Sedan intervjuerna gjordes har 10 av 16 faktiskt gått i pension i förtid (redan före finanskrisen). En har slutat på grund av sjukdom och 5 jobbar kvar.

- Förut kunde de som var äldre få mindre tunga arbetsuppgifter, så att de kunde jobba kvar. Men sådana möjligheter har rationaliserats bort de senaste åren, berättar Björn Ohlsson.

Som vidare studier tycker han att det till exempel vore intressant att undersöka hur yngre industriarbetare i 30-40 årsåldern ser på sitt framtida yrkesliv.

Avhandlingen

Björn Ohlsson lade fram sin doktorsavhandling med titeln ”Vi som stannade på Volvo- en etnologisk studie om äldre bilindustriarbetares arbetsliv och framtidsplaner”, vid Göteborgs universitet den 23 januari 2009. Avhandlingen publiceras av bokförlaget Arkipelag.

Linda Viberg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen