Därför skadas unga män på jobbet

2012-05-29 09:59 Birgitta Ländin  
Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetsmiljöverket, vill ha ner andelen dödsolyckor på arbetsplatserna. Men inte genom att sluta förvarna om att verket är på väg för inspektion. Foto: Scanpix

Det är de unga som skadas mest på jobbet, det har Arbetarskydd tidigare rapporterat om. I samband med olyckan i kalkugnen visade det sig vara de unga som accepterade de farliga jobben. Nu visar också Arbetsmiljöverkets nya sammanställning av statistik att unga män mellan 18-24 år var värst utsatta för arbetsolyckor i fjol.

Männen drabbades av fler arbetsolyckor som medförde frånvaro än kvinnor, totalt 16 300 mot 11 300 för alla åldersgrupper. Det motsvarar 7 respektive 5 olyckor per 1 000 sysselsatta. Våld är den enskilt vanligaste yttre faktorn till olyckor och ligger bakom var fjärde anmäld arbetsolycka bland kvinnor.

Unga män i åldern 18-24 år toppar alltså olycksfallsstatistiken. Inom uthyrningsbranschen, där olyckorna nästan fördubblades ifjol, ser man detta särskilt tydligt.

- Arbetsgivare måste ta dessa uppgifter på största allvar och se till att unga får en säker start i arbetslivet, säger generaldirektör Mikael Sjöberg vid Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande. Med en bra introduktion om riskerna och tillgång till handledning kan utvecklingen pressas tillbaka.

På länsnivå var olyckorna bland männen flest i Södermanland, med 10 olyckor per 1 000 förvärvsarbetande följt av Jönköping, Kronoberg, Västmanland och Örebro med 9 per 1 000. Även kvinnorna i dessa län ligger på en nivå över riksgenomsnittet.

Värst drabbade branscher bland män i hela landet är vattenförsörjning, avloppsrening och avfallshantering, följt av gruvnäringen, tillverkning, transport och bygg. Transport och tillverkning är de mest drabbade branscherna även bland kvinnor, följda av vård och omsorg.

Den långsiktiga tendensen (från år 1980 och framåt) visar på en kraftig minskning för arbetsolyckorna, framför allt för män. Men de allra senaste åren ökar olyckorna igen. Den tidigare stora skillnaden mellan kvinnor och män minskat.

Flest anmälningar av arbetssjukdomar inkom från kvinnor, 5 400 mot 4 100 för män. De flesta anmälda sjukdomar är muskel- och ledbesvär bland kvinnorna, där de utgör 40 procent. En tredjedel av sjukdomarna är psykiska besvär.

Läs hela arbetsskaderapporten här.

Birgitta Ländin

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Alla Tjänstebilar

ANNONS