Redaktionen

Karin Nilsson
Redaktör och ansvarig utgivare
08-796 64 27
karin.nilsson@arbetarskydd.se

Lena Gunnars
Reporter 
08-796 64 10
lena.gunnars@arbetarskydd.se

Camilla Dal
Marknadschef
08 545 417 70
camilla.dal@svb.se

Stefan Andersson
Annons
072-300 12 14
stefan@kingstreetmedia.se

Postadress:  
Arbetarskydd 
106 12 Stockholm

Fakturaadress: 
Alma Talent Sverige
Arbetarskydd  106 12 Stockholm

Besöksadress: 
Arbetarskydd 
Fleminggatan 7
Alma Talent

Tel: 08-52218329
Fax: 08-612 30 60

Kundservice:
Kontakta vår kundservice för prenumerationsärenden, adressändringar och webbinloggning på 08-522 183 29 vardagar 8-18.

Arbetsmiljö