Vad gäller för praktikanter?

2022-05-03 14:33 Johanna Kronlid  

EXPERTFRÅGA: Jag är skyddsombud på ett företag som ofta har praktikanter. Olika handledare har ansvar för att se till att praktikanten får utbildning och praktisk erfarenhet i yrket. Men hur ser handledarens arbetsmiljöansvar ut? Är det reglerat i föreskrift? Ska handledaren upplysa om risker? Eller ligger allt ansvar på vd eller närmaste chef?

Rickard Lindberg, arbetsmiljöexpert på Trä & Möbelföretagen och Grafiska Företagen:

Det är alltid vd och närmste chef som har det faktiska arbetsmiljöansvaret.

I ansvaret ingår att fördela arbets- och arbetsmiljöuppgifter till vissa arbetstagare, exempelvis handledare. Handledaren ska ha de kunskaper och kännedom om risker som krävs samt ha fått de instruktioner som behövs för uppdraget.

När det gäller att leda praktikanter behöver handledaren även ha god erfarenhet och lämpliga resurser för att kunna utföra sitt uppdrag på ett säkert sätt, däribland att instruera och upplysa om riskerna.

Om praktikanterna är minderårig finns särskilda regler som måste beaktas.

I båda fallen kan man inledningsvis behöva en mer varaktig uppsikt för att följa praktikantens mognad och utveckling.

Maria Steinberg, docent i arbetsmiljörätt:

Arbetsgivaren har huvudansvaret, men kan fördela vissa uppgifter.  Arbetsgivaren är  skyldig att se till att de som får dessa uppgifter, t.ex. att vara 

handledare, har tillräckliga kunskaper.  Det viktigaste en handledare ska göra, är att berätta om risker och hur de ska förebyggas. Det står i kapitel 3, paragraf 3 i arbetsmiljölagen. Särskilda regler gäller för dem som handleder de som är under 18 år ( AFS 2012:3) Minderåriga. Det finns ett förebyggande och ett straffrättsligt ansvar.  Arbetsmiljöverket ställer förebyggande krav på arbetsgivaren, att denne ska följa arbetsmiljölagen. Ett straffrättsligt ansvar blir aktuellt, om någon kommer till allvarlig skada. Då är det domstolen som bedömer om det är arbetsgivaren eller/och handledaren som inte följt reglerna (varit oaktsam) och det har samband med skadan.

Said Andersson, tidigare regionalt arbetsmiljöombud och ombudsman på Unionen:

Det är aldrig handledaren som är ytterst ansvarig för arbetsmiljön för praktikanter. Det ser lite olika ut när det gäller om praktikanten är minderårig eller ej. Är praktikanten minderårig så har arbetsgivaren och huvudmannen för skolan ett delat ansvar för praktikanten. Är praktikanten vuxen så har arbetsgivaren arbetsmiljöansvaret. Och när det gäller vem hos arbetsgivaren som har ansvaret för praktikanten så ska det framgå i den dokumenterade fördelning av arbetsmiljöuppgifter som arbetsgivaren ska ha tagit fram ( brukar vara närmsta chef), se Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1, paragraf 6-7. I fördelningen ska också framgå vad en handledare har för arbetsmiljöuppgifter, det kan tex vara att informera praktikanten om de arbetsmiljörisker som finns och hur praktikanten ska göra för att undvika riskerna. Handledaren ska ha kunskap om detta och riktlinjen är också att handledare minst ska ha jobbat ett år med de uppgifter hen ska handleda i. 

Något som är mycket viktigt att genomföra inför en praktik är en riskbedömning av arbetsmiljön,  praktikanterna kan ju ha olika förutsättningar för att genomföra arbetsuppgifterna (Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 paragraf 8 - 11. 

För mer info om unga i arbetslivet se Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3) och Arbetsmiljöverkets broschyr Så här får barn och ungdomar arbeta ADI 43. För vuxna praktikanter gäller Arbetsmiljölagstiftningen.

 

 

 

 

 

 

 

Johanna Kronlid

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö