Fråga Experten

Arbetsmiljö

Får vi anmäla våld från en missbrukande boende?

EXPERTFRÅGA. Vi har på min arbetsplats, som är en gruppbostad, blivit utsatta för våld från en boende som har ett drogmissbruk. Vår arbetsgivare säger att vi inte får anmäla det här missbruket eftersom det inkräktar på sekretessen. Vad ska vi göra?  

Fråga Experten

Ska arbetsgivaren tvätta våra arbetskläder?

EXPERTFRÅGA. Min sambo och jag kommer hem med lortiga arbetskläder, hon efter jobb i charkdisken och jag från industrin. Finns det lagstöd för att arbetsgivaren är skyldig att tvätta kläderna?

Fråga Experten

Vad menas med tillbud nu under pandemin?

EXPERTFRÅGA. Jag driver en matbutik och undrar över vad jag måste anmäla till Arbetsmiljöverket nu under pandemin. Om jag anmäler tillbud ska jag också anmäla arbetsskada då?

Arbetsmiljö

Hur kan vi påverka schemat?

EXPERTFRÅGA. Chefen har lagt upp ett arbetsschema som ingen av de anställda kan arbeta med. Någon är ensamstående med barn och i andra fall är återhämtningen alltför knapp.

Tidningen

Hur ska vi hantera de anställdas oro?

EXPERTFRÅGA. Nu drar coronapandemin in över vårt land i en andra våg och de anställda på vårt företag är oroade. Hur bör vi som arbetsgivare agera?