Fråga Experten

Arbetsmiljö

Hur kan vi påverka schemat?

EXPERTFRÅGA. Chefen har lagt upp ett arbetsschema som ingen av de anställda kan arbeta med. Någon är ensamstående med barn och i andra fall är återhämtningen alltför knapp.

Tidningen

Hur ska vi hantera de anställdas oro?

EXPERTFRÅGA. Nu drar coronapandemin in över vårt land i en andra våg och de anställda på vårt företag är oroade. Hur bör vi som arbetsgivare agera?

Fråga Experten

Kan vi kräva separata toaletter?

EXPERTFRÅGA. Flera av de kvinnliga anställda på vår restaurang vill ha separata toaletter. Kan jag som skyddsombud hitta stöd för en sådan begäran?

Fråga Experten

Hur mycket ska inspektörerna informera?

EXPERTFRÅGA. Jag är arbetsgivare på ett mindre företag. Tidigare fick vi mer information och stöd från inspektörerna. Nu är det bara kontroll som gäller.