Fråga Experten

Arbetsmiljö

Hur mycket kan jag kräva av brukarna?

EXPERTFRÅGA.Jag ska öppna ett företag inom hemtjänsten. Hur mycket hjälpmedel kan jag kräva att brukarna ska ha för att personalen inte ska drabbas av belastningsskador?

Fråga Experten

Chefen vägrar mäta kvartsdammet

EXPERTFRÅGA. Jag är skyddsombud på ett betongföretag. Efter att ha läst om kvartsdamm blir jag orolig. Vad kan jag göra?

Arbetsmiljö

Måste jag lämna ut enkäten till skyddsombudet?

EXPERTFRÅGA. Ett huvudskyddsombud har begärt kopia på vår medarbetarenkät, med hänvisning till att han vill se vad medarbetarna svarat på de psykosociala frågorna. Måste jag lämna ut informationen?

Fråga Experten

Vad ska vi göra med rasistisk kollega?

EXPERTFRÅGA. En kollega uttrycker sig ständigt rasistiskt mot en annan kolleger. Men vi har inget skyddsombud att vända oss till. Kan vi ändå göra något?