Fråga Experten

Fråga Experten

Hur mycket ska inspektörerna informera?

EXPERTFRÅGA. Jag är arbetsgivare på ett mindre företag. Tidigare fick vi mer information och stöd från inspektörerna. Nu är det bara kontroll som gäller.

Fråga Experten

Räcker det inte med soffan som viloplats?

EXPERTFRÅGA. Jag är chef på ett litet företag. Nu kräver vårt skyddsombud att vi ska tillhandahålla ett låsbart vilrum. Räcker det inte med soffan i lunchrummet?

Arbetsmiljö

Hur mycket kan jag kräva av brukarna?

EXPERTFRÅGA.Jag ska öppna ett företag inom hemtjänsten. Hur mycket hjälpmedel kan jag kräva att brukarna ska ha för att personalen inte ska drabbas av belastningsskador?

Fråga Experten

Chefen vägrar mäta kvartsdammet

EXPERTFRÅGA. Jag är skyddsombud på ett betongföretag. Efter att ha läst om kvartsdamm blir jag orolig. Vad kan jag göra?

Arbetsmiljö

Måste jag lämna ut enkäten till skyddsombudet?

EXPERTFRÅGA. Ett huvudskyddsombud har begärt kopia på vår medarbetarenkät, med hänvisning till att han vill se vad medarbetarna svarat på de psykosociala frågorna. Måste jag lämna ut informationen?