Fråga Experten

Fråga Experten

Kan vi kräva separata toaletter?

EXPERTFRÅGA. Flera av de kvinnliga anställda på vår restaurang vill ha separata toaletter. Kan jag som skyddsombud hitta stöd för en sådan begäran?

Fråga Experten

Hur mycket ska inspektörerna informera?

EXPERTFRÅGA. Jag är arbetsgivare på ett mindre företag. Tidigare fick vi mer information och stöd från inspektörerna. Nu är det bara kontroll som gäller.

Fråga Experten

Räcker det inte med soffan som viloplats?

EXPERTFRÅGA. Jag är chef på ett litet företag. Nu kräver vårt skyddsombud att vi ska tillhandahålla ett låsbart vilrum. Räcker det inte med soffan i lunchrummet?