Fråga Experten

Fråga Experten

Chefen vägrar mäta kvartsdammet

EXPERTFRÅGA. Jag är skyddsombud på ett betongföretag. Efter att ha läst om kvartsdamm blir jag orolig. Vad kan jag göra?

Arbetsmiljö

Måste jag lämna ut enkäten till skyddsombudet?

EXPERTFRÅGA. Ett huvudskyddsombud har begärt kopia på vår medarbetarenkät, med hänvisning till att han vill se vad medarbetarna svarat på de psykosociala frågorna. Måste jag lämna ut informationen?

Fråga Experten

Vad ska vi göra med rasistisk kollega?

EXPERTFRÅGA. En kollega uttrycker sig ständigt rasistiskt mot en annan kolleger. Men vi har inget skyddsombud att vända oss till. Kan vi ändå göra något?

Övriga Nyheter

Vad är viktigast som nytt skyddsombud?

EXPERTFRÅGA. Finns det något jag inte får missa när det gäller riskbedömningar och ska jag vara med både vid framtagandet och vid uppdateringar?