Fråga Experten

Tidningen

Hur ska vi hantera de anställdas oro?

EXPERTFRÅGA. Nu drar coronapandemin in över vårt land i en andra våg och de anställda på vårt företag är oroade. Hur bör vi som arbetsgivare agera?

Fråga Experten

Kan vi kräva separata toaletter?

EXPERTFRÅGA. Flera av de kvinnliga anställda på vår restaurang vill ha separata toaletter. Kan jag som skyddsombud hitta stöd för en sådan begäran?

Fråga Experten

Hur mycket ska inspektörerna informera?

EXPERTFRÅGA. Jag är arbetsgivare på ett mindre företag. Tidigare fick vi mer information och stöd från inspektörerna. Nu är det bara kontroll som gäller.