”Vinsten är ökad tydlighet för arbetsgivarna”

2015-01-20 14:03 Tiina Demargne  

REPLIK. Föreskriften är ett viktigt verktyg för både arbetsgivare och arbetstagare. Det ger möjlighet till ett hälsosammare och produktivare arbetsliv. Det tjänar vi alla på, skriver Cecilia Fahlberg, förbundsordförande för Unionen.

Ingela Gardner Sundström lyfter fram värdet av en god arbetsmiljö samtidigt som hon kritiserar Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö. Det är bra att Sundström värnar arbetsmiljön, men som Unionens Arbetsmiljöbarometer visar finns det stora brister i främst den psykiska arbetsmiljön på många arbetsplatser.

Många av Unionens medlemmar drabbas av arbetsrelaterad psykisk ohälsa, exempelvis på grund av alltför hög arbetsbelastning eller otydliga arbetsuppgifter. Psykisk ohälsa är den i särklass främsta sjukskrivningsorsaken för Unionens medlemmar. Den nya föreskriften skulle innebära en avsevärd förbättring för möjligheterna att effektivt kunna arbeta för att motverka psykisk ohälsa på arbetsplatserna..

Sundström skriver att föreskriften innebär att arbetsgivare måste detaljstyra sina medarbetare och att fungerande arbetsmiljöarbete hindras. Men föreskriften lämnar utrymme för arbetsgivare och arbetstagare att lokalt utforma implementeringen. Inte heller är det riktigt att föreskriften försvårar för arbetsplatser där arbetsmiljöarbetet fungerar bra.

Rimligen borde ett gott arbetsmiljöarbete innehålla de områden föreskriften behandlar, exempelvis att arbetsgivare och arbetstagare är överens om arbetsuppgifter och att arbetstagaren har tillgång till de resurser som krävs för arbetsuppgifterna - vilket även ur produktivitetssynpunkt är i arbetsgivarnas intresse.

Sundström hävdar också att den nya föreskriften innebär dubbelreglering i förhållande till arbetsmiljölagen och befintliga föreskrifter. Men Arbetsmiljöverkets föreskrifter är preciseringar av Arbetsmiljölagen, så i förhållande till denna uppstår ingen dubbelreglering. Inte heller uppstår dubbelreglering då den nya föreskriften ersätter befintliga föreskrifter, exempelvis föreskriften om kränkande särbehandling i arbetslivet.

Vinsten av att ersätta flera föreskrifter med en föreskrift är ökad tydlighet för arbetsgivarna. När det gäller föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) utgör den nya föreskriften en precisering, vilket framgår av Arbetsmiljöverkets konsekvensutredning och är därför inte heller en dubbelreglering.

Idag saknas tydliga föreskrifter kring organisatorisk och social arbetsmiljö, samtidigt som för hög arbetsbelastning och stress är en viktig orsak till tjänstemäns ohälsa. Den föreslagna föreskriften är ett viktigt verktyg för både arbetsgivare och arbetstagare att åstadkomma detta. Det ger möjlighet till ett hälsosammare och produktivare arbetsliv. Det tjänar vi alla på, enskilda arbetstagare, arbetsgivare och samhället i stort.

 

Cecilia Fahlberg,

Förbundsordförande Unionen

Tiina Demargne

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen