”Vi måste se annorlunda på arbetsmiljö nu”

2021-04-14 11:43  
Regelverk och lagstiftning behöver ses över i pandemins spår. Det menar Nader Ahmadi, generaldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Foto: Sanna Percivall

DEBATT. I coronapandemins spår har den enskilde arbetstagarens förutsättningar som bostadens storlek, familjeförhållanden och teknisk utrustning i hemmet blivit avgörande för arbetsmiljön. Det menar Mynaks generaldirektör Nader Ahmadi som vill att regelverk och lagstiftning ses över och anpassas.

För drygt ett år sedan fick många arbetstagare börja arbeta från hemmet. Från att vara en fråga för en grupp som delar arbetsplats blev arbetsmiljön en fråga om rätt ställning och rimlig belysning vid matbordet och att ha arbetsro medan man delar utrymme med familjemedlemmar. Det är en omställning som kräver ett perspektivskifte, ett nytt tänkesätt och ett anpassat regelverk.

Vår senaste studie Kartläggning och analys av förutsättningar för arbete hemifrån under Coronapandemin visar tydligt att arbetsmiljön blir alltmer individualiserad. Fram till idag har arbetsmiljön och dess regelverk varit relaterat till ett kollektiv. Förutsättningarna för arbetsmiljöregler har varit att en grupp människor utför sitt arbete på EN arbetsplats. Det har såväl lagstiftaren som arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer utgått ifrån. Men nu är förutsättningarna på väg att ändras. Pandemin tvingar många av oss att arbeta från hemmet. Arbetsmiljön har individualiserats.

Att förstå och lagstifta för den nya individualiserade arbetsmiljön kräver ett perspektivskifte, ett nytt tänkesätt och anpassade regelverk. Det har blivit särskilt svårt att definiera arbetsgivarens arbetsmiljöansvar. Numera spelar den enskilde arbetstagarens förutsättningar en avgörande roll för arbetsmiljön. Bostadens storlek, familjeförhållanden, teknisk utrustning i hemmet, kompetens och förmåga att använda utrustning och hantera digitala verktyg och att utforma sin egen arbetsmiljö har blivit avgörande.

I den kartläggning som Myndigheten för arbetsmiljökunskap genomfört finns flera exempel på vad som händer när arbetsmiljön individualiseras och vad det innebär av behov av nytänkande, nytt regelverk och nya rutiner och procedurer:

Det behövs insatser som stärker arbetstagarnas kompetens och förmåga att upptäcka risker i den egna arbetsmiljön samt att anpassa den egna arbetsplatsen för en god arbetsmiljö.

Arbetsgivaren kommer behöva hitta arbetsformer för att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete som både ser till dem som befinner sig i arbetsgivarens lokaler och dem som sitter hemma.

Med en individualisering av arbetsmiljön och med förändrande roller i arbetsmiljöarbetet följer att kraven på den enskilda arbetstagarens förmåga att anpassa sin arbetsmiljö och arbetsvillkor ökar.

Kartläggningen kunde också identifiera risker vid arbete hemifrån under pandemin. Exempelvis uppstår det en mer oklar gräns mellan arbete och fritid vilket kan leda till arbetsmiljöproblem. Kartläggningen visar också att arbete hemifrån leder till minskad social kontakt, minskat samarbete och försämrat lagarbete. Andra risker som kartläggningen pekar på är:

Risken för skador i nacke, axlar och rygg ökar. Problem kan också uppstå först efter en längre tid.

När interaktionen mellan chef-medarbetare sker digitalt förändras möjligheter till en bra relation.

Det kan skapa stress att vissa arbetsuppgifter inte genomförs på samma sätt och vissa roller som varit viktiga på en arbetsplats försvinner eller får en annan betydelse.

Riskerna till trots verkar övergången till distansarbete dock fungerat ganska väl. Slutsatserna i rapporten pekar på att fördelarna överväger nackdelarna. Men vi ska inte tro att inom några månader kommer alla vara tillbaka på kontoren. Distansarbetet kommer att kvarstå. Vi måste se annorlunda på arbetsmiljö från och med idag. Regelverk och lagstiftning behöver ses över och anpassas. Lagstiftarna måste förstå den nya situationen.

Nader Ahmadi

Generaldirektör, Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Kartläggningen har genomförts på regeringens uppdrag och kan läsas här:

Missa inga nyheter - beställ Arbetarskydds kostnadsfria nyhetsbrev

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö