”Lyssna på skyddsombuden – de har bäst koll”

2020-11-03 11:20  
Debattören:Christer Eneroth är maskiningenjör och arbetsmiljöingenjör utbildad vid det nedlagda Arbetslivsinstitutet. Han har jobbat med säkerhet och arbetsmiljö i över 30 år inom byggindustrin. Han har bland annat varit anställd som skyddsingenjör på Skanska. Numer jobbar han i eget företag. Foto: Privat

DEBATT. Skyddsombuden har bäst koll på vad som händer ute i verksamheten när det handlar om arbetsmiljön. Deras roll och arbetsmiljöarbetet måste få högre status – det gäller människoliv. Det menar Christer Eneroth, arbetsmiljöingenjör.

Trots allt som inträffar på Sveriges arbetsplatser, som innebär att människor skadas både fysiskt och psykiskt, skadas för livet och kanske till och med mister sitt liv, så lyssnar vi inte på skyddsombudets nödrop om bristande arbetsmiljö i verksamheten. Trots att de har till uppgift att bevaka vad som sker längst ute i verksamheten och produktionen.

I stället lyssnar vi ofta på experter av skilda slag och ansvariga personer som med sin mestadels akademiska bakgrund kan formulera sig väl och därför får sista ordet – fastän de befinner sig långt från händelserna. De här exper­terna saknar ofta signalerna från verksam­heten. Vi borde i stället lyssna på skyddsombudet för att få en korrekt bild av situationen och säkerheten på byggarbets­platsen.

Det här kan bero på att arbetsmiljöorganisationen är otydlig eller bristfällig. Min erfarenhet är att skyddsombudets roll har urholkats stort och verksamheter saknar kunskap om deras roll. Facket har inte stöttat och inte lyckats förmedla skyddsombudens betydelse. Det har inte heller arbetsgivarna lyckats med. Själv har jag upplevt detta i byggindustrin. Namn på skyddsombud saknas ofta i arbetsmiljöorganisationen och i uppgifter från entreprenörerna.

Finns det då tillräckligt med välutbildade och engagerade skyddsombud för att arbetsmiljöorganisation ska fungera bra? Svaret är nej!

Vad är det som gör att vi inte får det att fungera – det gäller ju ”människoliv”. Varför ser inte arbetsgivaren och facket till att arbetsmiljö­arbetet fungerar och att fler vill vara skyddsombud? Här är några tankar och konstateranden: Arbetet känns tröstlöst. Det saknar status och stöd. Det är svårt att få duktiga människor för att arbetsgivarna inte vill släppa dem. Skyddsombuden står mitt emellan arbetsgivare och facket. De har svårt att hävda sig i oschysta företag och arbetet kostar både tid och pengar. Men arbetsmiljöorganisationen måste vara komplett!

Läs mer: ”Byggsektorn måste lära sig av tidigare misstag”

Den nya situationen med många utländska entreprenörer och arbetskraft utmanar. Har de kunskap om svenska arbetsmiljölagar och regler? Har de skyddsombud? Vad vet de om skyddsombud?

Jag har egna erfarenheter som skyddsingenjör från både projektering och produktion, och har medverkat i produktionen av alla möjliga typer av byggprojekt. Det finns dessutom många duktiga byggare som instämmer med mina synpunkter.

Bankhus 90 i Rissne utanför Stockholm var mitt första projekt där jag medverkade som skyddsingenjör. Vi arbetade på ett organiserat sätt med skyddsombuden för att uppnå en säker arbetsplats enligt önskemål från Skanska och byggherren SEB. Arbetsplatsen delades upp i olika skyddsområden med ansvarigt skyddsombud. Arbetet samordnades av ett huvudskyddsombud. Genom organisationen fick jag hela tiden reda på vad som var på gång på respektive skyddsområde av ett engagerat skyddsombud. Utan denna organisation hade jag inte orkat hålla kollen och förmodligen hade det ökat risken för svåra händelser. Inga större olyckshändelser inträffade och skydds­ombuden var en stor hjälp i detta.

Ett aktuellt stort projekt som var på väg att gå riktigt snett är bygget av Lovö – tunneln som ingår i Trafikverkets Förbifart Stockholm. Där sades den italienske huvudentreprenören upp på grund av brister i arbetsmiljön efter en lång rad av inspektioner från Arbetsmiljöverket. Vad kunde ha hänt annars? Fanns det brister i organisationen? Fanns det bra skyddsombud som kunde ha larmat i tid?

Tycker ni som jag att skyddsombudets roll måste uppgraderas? Vad gör vi?

Christer Eneroth,

maskiningenjör och arbetsmiljöingenjör

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö