"Varje dödsolycka i arbetslivet är en för mycket"

2013-11-06 10:34 Lena Gunnars  

Riksdagsledamoten Sven-Erik Bucht, S, vill veta vad arbetsmarknadsministern gör för att minska antalet dödsolyckor på arbetsplatserna. <br/>- Ingen ska behöva dö på jobbet. Arbetsmiljöverket har en viktig roll i främjandet av en arbetsmiljö som förebygger ohälsa och arbetsolyckor, svarar Elisabeth Svantesson, M.

Sven-Erik Bucht påminde i en interpellation ställd till arbetsmarknadsministern om den fruktansvärda arbetsplatsolyckan på SSAB:s anläggning i Luleå där två arbetare omkom efter att ha dränkts i tjära. Han konstaterade att samtidigt som olyckorna ökar på arbetsplatserna, så genomför regeringen neddragningar på Arbetsmiljöverket, anslagen skurits ned med mer än 30 miljoner kronor sedan 2006. Sven-Erik Bucht ville veta om arbetsmarknadsministern är beredd att öka anslagen till arbetsmiljöarbete.

I går fick han svar på tal av arbetsmarknadsministern under en interpellationsdebatt i riksdagen.

- Låt mig allra först vara tydlig med att varje dödsolycka i arbetslivet är en för mycket. Ingen ska behöva dö på jobbet. Arbetsmiljöverket har en viktig roll i främjandet av en arbetsmiljö som förebygger ohälsa och arbetsolyckor. Traditionellt olycksdrabbade branscher prioriteras därför högt, inom både tillsyns- och informationsverksamheten, sa Elisabeth Svantesson.

Hon framhöll att regeringen mellan 2009 och 2013 tillfört resurser till Arbetsmiljöverket för satsningar på både information och tillsyn.

- Regeringen kommer även nästa år att förstärka myndighetens resurser till kunskapsspridning. Jag vill därutöver påminna om att riksdagen i somras beslutade om en ny reform som regeringen föreslagit rörande sanktionerna på arbetsmiljöområdet. Reformen innebär att sanktionsavgifter i stor utsträckning ska ersätta straff, vilket kommer att skapa ett effektivare sanktionssystem, sa Elisabeth Svantesson.

Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson svarade även på s-ledamoten Eva-Lena Janssons interpellation om att öka möjligheterna för Arbetsmiljöverket att bedriva tillsyn i byggbranschen.

- Arbetsmiljöverket har ständigt fokus på byggbranschen både när det gäller tillsyn och information just på grund av att detta traditionellt har varit och är en olycksdrabbad bransch. Under 2012 har verket genomfört nästan 2 000 inspektioner i byggbranschen på närmare 1 400 arbetsställen och ställt drygt 2 700 krav på förbättringar av arbetsmiljön. Tillsynen syftar både till att få till stånd ett väl fungerande förebyggande arbetsmiljöarbete och till att kontrollera att regelverk följs, sa Elisabeth Svantesson.

Hon betonade även att många utländska företag finns i byggbranschen i dag och att det innebär utmaningar när det gäller att nå ut med de svenska arbetsmiljöreglerna.

- Arbetsmiljöverket har därför på uppdrag från regeringen de senaste åren jobbat mycket aktivt med en informations- och kunskapssatsning i syfte att ge förstärkt information till utländska företag och arbetstagare. Verket har exempelvis tagit fram en interaktiv arbetsmiljöutbildning på sju olika språk för dem som jobbar inom byggbranschen, sa Elisabeth Svantesson.

Lena Gunnars

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen