Stor ökning av arbetssjuka till specialistklinik

2013-09-05 08:55 Elinor Torp  

De senaste två åren har patienterna till Arbets- och miljömedicin i Lund ökat markant. Om det betyder att fler blir sjuka av sina jobb vet inte läkarna. Forskning saknas.

Sjukdomar orsakade av arbetslivet kostar samhället enorma summor varje år. Notan för ett enda astmafall eller en enda vibrationsskada landar på någonstans kring 400 000-800 000 kronor. Läkarna vid specialistkliniken i Lund har räknat ut att om de årligen förebygger 40 till 80 sådana sjukdomsfall går deras verksamhet plus minus noll.

- Det finns goda möjligheter att förebygga sådan ohälsa i vårt land, men vi utnyttjar dem inte tillräckligt. Det leder till förluster för enskilda, företag, folkhälsa och för samhällsekonomin, skriver överläkaren Maria Albin och yrkeshygienikern Håkan Tinnerberg i senaste numret av klinikens bulletin.

Effekten av skadliga exponeringar märks inte på en gång. Arbetssjukdomar tar ofta lång tid att utveckla. När det kommer till finansieringen är det ett problem. Att visa på behoven av förebyggande insatser blir svårt, vilket forskarna framhåller i artikeln. Samtidigt tyder den kraftiga ökningen av patienter till kliniken på att något har hänt. Ökningen gäller människor från vitt skilda yrken och med helt olika symtom, förklarar Håkan Tinnerberg.

- Bortsett från vibrationsskadorna. För de ökar mer än allting annat, tillägger yrkeshygienikern.

Det talar för att förebyggande verksamhet och kunskapsspridning behöver ökas, skriver forskarna i klinikens skrift.

Överläkaren Jörn Nielsen är chef för mottagningen i Lund. Han pekar på en underdiagnostik i samhället. Bland vibrationspatienterna är det tydligt. När Arbetsmiljöverket uppmärksammade vita fingrar och skador från handhållna vibrerande verktyg fick allmänläkare i Skåne upp ögonen för problemet. Man ställde frågan: Vad jobbar du med? Sjukvården förstod att besvären kunde bero på patienternas yrken. De remitteras då till Arbets- och miljömedicin i Lund.

Jörn Nielsen är specialiserad på luftvägssjukdomar. Här är kunskapen bland allmänläkare inte lika stor. Risken är att patienter söker vård men att kopplingen till arbetet aldrig görs. Patienterna fortsätter då att jobba i den skadliga miljön och blir på sikt ännu sjukare.

- Det är väldigt komplext. Underdiagnostisk finns i vårt samhälle. Det är jag övertygad om, säger Jörn Nielsen.

En sak är klar enligt överläkaren:

- Folk blir inte rätt utredda. Först när regler skärps och Arbetsmiljöverket går ut med kampanjer blir sjukvården och samhället medvetna om problemen och patienterna till oss ökar. Jag tror att det kommer öka ytterligare.

Arbets- och miljömedicin

Det finns åtta Arbets- och miljömedicin i landet:

  • Göteborg (Västra Götaland)
  • Halmstad
  • Linköping
  • Lund
  • Stockholm
  • Umeå och Sundsvall (Yrkesmedicin Norr)
  • Uppsala
  • Örebro

Arbets- och miljömedicin har tre huvuduppdrag: 

1. Att utreda patienter som misstänks ha blivit sjuka av jobbet.

2. Att förebygga ohälsa som beror på arbetsmiljön.

3. Att vara ett lättillgängligt kunskapscentrum.

Utöver arbetsmiljö sysslar enheterna med medicinska frågor som rör skadlig exponering i den allmänna miljön.

Dyrt för samhället

Ur Bulletin nr 4 2013:

”Arbetsrelaterad ohälsa har stora effekter på sjuk- och ohälsotalen. De senaste två åren har patientinflödet till oss ökat markant, vilket talar för att förebyggande verksamhet och kunskapsspridning behöver ökas. En vanlig kronisk arbetsrelaterad sjukdom, som astma eller vibrationsskada, ger en samlad samhällskostnad (baserat på modeller för Läkemedelsförsäkringen och Trafikverket) på 0,4 - 0,8 miljoner per patient. Vårt årliga anslag från Södra sjukvårdsregionen är 33 miljoner. Om vi årligen förebygger 40 – 80 sådana sjukdomsfall är vår verksamhet således kostnadsneutral.”

Elinor Torp

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö