Skiftjobb och dålig arbetsmiljö kan leda till stroke

2013-11-07 14:12 Elisabet Örnerborg  

Forskarna Kristina Jakobsson och Per Gustavsson har sammanställt kunskap utifrån den forskning de hittat om arbete och stroke. Samband finns i vissa fall.<br>- Skiftarbete och dålig psykosocial arbetsmiljö ökar risken för stroke, konstaterar de.

Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken. Trots det och trots att de som överlever ofta drabbas av nedsatt arbetsförmåga finns det väldigt lite forskning om hur blodpropp och hjärnblödningar hänger ihop med arbetsmiljön. Kristina Jakobsson är docent och överläkare vid Lunds universitet och har tillsammans med Per Gustavsson, professor i yrkes- och miljömedicin vid Karolinska institutet, studerat sambandet mellan faktorer i arbetslivet och stroke. Sina resultat presenterade de i dag på seminariet "Kan man få stroke av jobbet?" ordnat av Afa som också finansierat deras granskning.

Utifrån 4500 sammanfattningar av olika studier visade det sig att bara 77 var så intressanta att de läste dem i sin helhet. De identifierade sex områden utifrån att de fanns med i minst fem studier: Joniserande strålning som röntgenstrålar, dynamit, motoravgaser, förbränningsprodukter, psykosocial belastning och skiftarbete.

I studier av arbetare som i hög grad varit utsatta för joniserande strålning som röntgentekniker i äldre studier och Tjernobylsanerare fann forskarna ett starkt samband med stroke.

- Personer som får röntgenstrålning mot huvudet har en klar risk att drabbas av stroke, och Tjernobylsaneringsarbetare. Men kärnverksarbetare i Västeuropa har ingen överrisk för stroke, säger Per Gustavsson.

För dynamit och motor- och dieselavgaser fann de inte tillräckliga bevis för något samband. Inte heller i studier av arbetare som varit utsatta för förbränningsprodukter som asfalt, tjära och sot. Däremot visade fyra studier av smältverksarbetare tecken på ökad dödlighet i stroke. Det gällde särskilt svenska kopparsmältverksarbetare som varit exponerade för bland annat arsenik.

Skiftarbete som pågått under många år förhöjer risken för stroke.

- Det visar framför allt en svensk studie av pappersarbetare och en amerikansk studie av sjuksköterskor, säger Kristina Jakobsson.

Likaså finns det ett samband mellan upplevd stress och psykosocial belastning i yrket och stroke.

- Dessutom finns det studier som visar att de som tillfrågats efter att de drabbats av stroke säger att de känt sig stressade innan de insjuknade, det stärker beviset för sambandet, säger Kristina Jakobsson.

Resultatet av kunskapsöversikten redovisas i skriftserien Arbete och hälsa nr 2013;47 (4).

 

Lär dig upptäcka stroke i tid via Strokekampanjens hemsida 

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen