Praktiken – farlig del av utbildningen

2012-08-26 23:00 Lennart Lundquist  

Endast fyra av 49 granskade gymnasier med yrkesinriktade program har ett fungerande arbetsmiljöarbete. <br/>– Jag är förvånad över resultatet. Att göra praktik är ju ingen ny företeelse. Och alla vet att det är riskfyllt, säger Pernilla Niia, biträdande distriktschef på Arbetsmiljöverket i Göteborg.

I Sverige går ungefär hälften av gymnasieeleverna på yrkesförberedande linjer där minst 15 veckors praktik ute på olika arbetsplatser ingår.

Förra året bestämde sig Arbetsmiljöverket för att granska dessa skolor.

Anledningen till detta var:

Sedan ett par år ökar antalet olyckor på yrkesskolor med praktik efter att tidigare ha legat på en någorlunda konstant nivå.

Den andra anledningen var det som hände den artonårige byggeleven Jonas Nilsson från Trollhättan för några år sedan. Under sin praktik välte en gaffeltruck över honom så att han bröt ett ben och krossade ett finger.

Olyckan utreddes av arbetsmiljöinspektören Kenneth Bäckström.

– Det var förfärligt det jag såg på skolan. Inga skyddsronder, farliga elkablar som låg lite här och där, sågar och pelarborrar som satt lösa. Lärarna kunde inget om arbetsmiljöarbete och risker och kunde inte förbereda eleverna när de skulle ut på praktikplatserna.

Olyckan blev droppen för hans del och ledde fram till den riksomfattande tillsynskampanj av gymnasieskolornas byggprogram som Arbetsmiljöverket nu satt igång.

I en första omgång har verket granskat 49 gymnasieskolor i Västsverige. Resultatet är nedslående.

– På i stort sett varenda skola vi kom till fanns det brister vilket gjorde att vi ställde krav på skärpning. Vanligaste felet var att man inte klargjort vem som hade ansvar för elevens säkerhet, inte hade klart för sig vilka arbetsuppgifter eleven skulle ha, vilka risker det kunde finnas, säger Pernilla Niia på Arbetsmiljöverket.

I sin rapport summerar Arbetsmiljöverket sina intryck från inspektionerna:

Det saknas både tid och kunskap hos skolledning och lärare när det gäller arbetsmiljön för de praktiska inslagen.

Olyckorna under praktiken är oftast betydligt allvarligare än olyckor i den vanliga gymnasieskolan. Några exempel:

  • En elev vid båtbyggarskolan i Storebro skadar sig allvarligt vid ett arbete med en bredbandsputs eftersom nödstoppet inte fungerade. Eleven fastnar mellan skivan som skulle putsas och matarmattan till en maskin.
  • En elev på Gävle praktiska gymnasium brännskadas sedan gnistor från en vinkelslip antänder tröjan.
  • En elev på Liljaskolan i Umeå får en fullastad tvättvagn över sig under praktiken på ett hotell.
  • En elev på Lärlingsgymnasiet i Ale får handen skadad i en kapsåg då han arbetar med ett trästycke.

Vissa branscher är överrepresenterade vad gäller olyckor, som till exempel byggbranschen, omsorgen och restaurangbranschen.

Kvinnliga elever skadar sig i större utsträckning vid praktik inom omsorgen, de får ofta belastningsskador.

Manliga elever som går byggprogrammet skadar sig på till exempel handverktyg eller i fallolyckor.

– Det är extra allvarligt eftersom det handlar om unga människor som kanske är ute på sin första arbetsplats. Då är det viktigt att vi visar rätt attityd och att skolan och lärarna skickar rätt signaler och föregår med gott exempel. Då håller det inte att – som vi sett på en skola – en yrkeslärare utan fallskydd går på ett tak med träskor, säger Pernilla Niia.

Lennart Lundquist

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen