Ny rapport: Vi mår allt sämre på jobbet

2014-03-17 09:57 Angelica Söderberg  

Trivseln och hälsan på jobbet försämras. Sämst av alla mår anställda inom skolan, visar en färsk opinionsundersökning.

Yngre anställda upplever att de har det sämre på jobbet än äldre. Sämst upplevd fysisk och psykisk arbetsmiljö av samtliga näringsgrenar har de anställda inom skolan. Det visar en ny opinionsundersökning med 4 518 svenskar i åldrarna 20-65 år som presenteras av Sveriges Företagshälsor. Uppgifterna bygger på de tillfrågades egen uppfattning om arbetsförhållanden som påverkar hälsa och tillfredsställelse på jobbet.

Det som i undersökningen kallar jobbhälsoindex är en sammanvägning av tio olika variablar med känslan av kontroll, mening och tillfredsställelse på jobbet som viktiga ingredienser - men även fysiska arbetsmiljöfaktorer. Resultatet visar ett sämre resultat 2013 än tidigare år. Den upplevda arbetsmiljön och arbetshälsan har enligt organisationens undersökningar blivit successivt sämre på senare år. Jobbhälsoindex är generellt sämre bland kvinnor än män, men även andra faktorer påverkar.

- De med högre lön har i huvudsak högre jobbhälsoindex jämfört med de med lägre lön. Vi ser däremot ingen skillnad beroende på utbildningsbakgrund. Personer med exempelvis universitetsutbildning upplever den fysiska och psykiska arbetsmiljön sammantaget lika bra eller dålig som de med högst grundskoleutbildning säger Lars Hjalmarson, vd för Sveriges Företagshälsor, i ett pressmeddelande.

De mår sämst på jobbet

Anställda inom näringsgrenen utbildning upplever sig ha sämst fysisk och psykisk arbetsmiljö.

Jobbhälsoindex för anställda i olika näringsgrenar

 1. Utbildning
 2. Hotell och restaurang
 3. Transport
 4. Handel
 5. Vård och omsorg
 6. Tillverkning, verkstad, energi
 7. Offentlig förvaltning
 8. Finans, företagstjänster
 9. Jordbruk, skog, fiske
 10. Personal, kultur
 11. Info, kommunikation
 12. Byggverksamhet

Källa: Folkhälsobarometern 2013

Jobbhälsoindex

I undersökningen bedöms jobbhälsoindex utifrån medelvärdet av den tiogradiga skalan för varje påstående:

 • Arbetsbelastningen. Det vill säga i vad mån du har lagom mycket att göra.
 • Möjligheterna att påverka hur arbetsuppgifterna ska genomföras.
 • Den fysiska arbetsmiljön avseende ergonomi (arbetsställning för rygg, nacke etc).
 • Den fysiska arbetsmiljön i övrigt (belysning, damm, buller etc).
 • Hur ni på arbetsplatsen lyckas hantera konflikter.
 • Du känner dig motiverad i ditt arbete.
 • Du ser fram emot att gå till arbetet.
 • Du upplever att ni har låg sjukfrånvaro på er arbetsplats.
 • Den stress som förekommer i arbetet kan du hantera på ett tillfredsställande sätt.
 • Du har möjlighet att få stöd och hjälp vid hög arbetsbelastning.

Angelica Söderberg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen