Minimal närvaro av minister på nordiskt möte om arbetsmiljö

2013-10-10 14:58 Lena Gunnars  
Elisabeth Svantesson Foto: Jörgen Appelgren

Sverige har ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet i år. Fokus är bland annat på ungas arbetsmiljö. När Sverige anordnade konferens på temat höll den nya arbetsmarknadsministern ett kort välkomsttal - och försvann redan efter första programpunkten.

Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson, M, reser sig upp för att inleda konferensen om ungas arbetsmiljö på Rosenbad som lockat deltagare från Norge, Danmark och Finland. Tanken med dagen är att länderna ska dela med sig av varandras erfarenheter och inspireras av varandra.

- En stark arbetslinje är regeringens främsta prioritering. Men det får inte ske under vilka arbetsvillkor som helst. Jag är övertygad om att vi i dag kommer att få ta del av många viktiga reflexioner om ungas arbetsmiljö, säger hon.

Ministern Svantesson konstaterar att arbetsmiljöprioriteringarna tidigare fokuserat på att hitta lösningar på den fysiska arbetsmiljön.

- Men i dag ser vi att arbetsmiljön blir allt mer rörlig. Det innebär nya risker och vi ställs inför nya situationer som vi saknar kunskap om, säger hon och fortsätter:

- Många unga vet inte heller vilka krav de ska ställa på arbetsgivaren eller så vågar de inte. De kan vara framtidens arbetsgivare.

Elisabeth Svantesson sätter sig på den främsta raden igen för att lyssna på när Maria Prieto från ILO håller en genomgång om ungas arbete och arbetshälsa. Sedan försvinner arbetsmarknadsministern ut från konferensen.

Dagen fortsätter sedan med genomgångar av de nordiska ländernas erfarenheter av att skapa en bättre arbetsmiljö för unga arbetstagare. Forskaren Bo Veiersted från Statens arbetsmiljöinstitut i Norge gör en genomgång av muskel- och belastningsskador, som bland annat gäller för frisörer och elektriker som ofta håller armarna högt när de arbetar. Han har följt unga på deras väg från yrkesskola och ut i arbetslivet.

Finska forskaren Merja Turpeinen från det Finska institutet för yrkeshälsa delar med sig om vad som kan göras för att förbättra unga emigranters arbetsförmåga i början av deras karriärer. Arbetsmiljörådgivare Johan Bark på Svensk Handel och Bengt Bergqvist, vd på Galaxen Bygg, delar med sig av hur deras organisationer arbetar med förebyggande arbetsmiljöarbetet när det gäller unga.

I en av kaffepauserna funderar en norsk deltagare på varför den högst ansvarige ministern för de ungas arbetsmiljö så snabbt lämnade konferensen och därmed missade större delen av allt som kommit fram under dagen.

- Ministern sa bara något kort och gick. Det kanske är det som är lite av problemet. Att politikerna säger det de ska säga, men sedan lyssnar de inte på oss som har all den här kunskapen. Det är som ett dåligt äktenskap där det bara finns en envägskommunikation, säger den norska deltagaren besviket innan hon går ut för att hämta lite luft inför nästa programpunkt.

Elisabeth Svantessons pressekreterare hälsar att ministern hade ett späckat schema med två konferenser inplanerade den förmiddagen. Båda var inplanerade sedan länge.

- Tyvärr gick det inte att vara på bägge ställena, säger Linda Norberg, tillförordnad pressekretare hos Elisabeth Svantesson.

Det svenska ordförandeskapet anordnade tillsammans med ILO-kommittén och Nordiska Institutionen för Vidareutbildning i Arbetsmiljöområdet konferensen om ungas arbetsmiljö på Rosenbads konferenscenter i går. Nordiska institutionen för vidareutbildning inom arbetsmiljöområdet, NIVA, var medarrangör.

Lena Gunnars

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen