Här är budet som stoppade byggstrejken

2013-04-02 09:25 Elisabet Örnerborg  

Byggnads har dragit tillbaka sitt strejkvarsel sedan parterna kommit överens om de allmänna villkoren. Dit hör frågan om huvudentreprenörernas ansvar.

– Vi har sagt ja till medlarnas bud om allmänna villkor, säger Torbjörn Hagelin, Byggnads avtalssekreterare.

Byggnadsarbetareförbundet och Sveriges Byggindustrier har enats om hur de allmänna villkoren i byggavtalet ska se ut. En partssammansatt grupp ska arbeta fram bestämmelser om hur huvudentreprenörerna ska kunna ta ett större ansvar för underentreprenören.

Parterna ska utse tre personer var till gruppen och en samtalsledare utses av Medlingsinstitutet. Byggnads har utsett TCO:s tidigare ordförande Sture Nordh, LO-TCO Rättsskydds chef Dan Holke och Byggnads egen chefsjurist Mattias Landgren.

Gruppens arbete ska vara färdigt senast den 15 februari 2014. Om endera parten inte är nöjd med resultatet kan Byggavtalet sägas upp till omförhandling oavsett om avtalsperioden är längre än ett år.

Medan Sveriges Byggindustrier menar att arbetsmiljöarbetet redan pågår men att det förstås ska fortsätta.

– För oss och medlemsföretagen har arbetsmiljön och entreprenadfrågorna varit en del av det dagliga arbetet länge och vi fortsätter lika målinriktat som tidigare, säger Ola Månsson, vd för Sveriges Byggindustrier i ett pressmeddelande.

– Vi kommer också att fortsätta vårt arbete för månadslön och att ta bort ackordstvånget, säger förhandlingschef Mats Åkerlind.

Byggnads å sin sida poängterar att arbetsgivarens arbetsmiljöansvar nu skrivs in i byggavtalet. Arbetstiden förkortas med ytterligare tre timmar från 34 timmar till 37 timmar per år. Det skrivs också in i avtalet att arbetsgivaren ska hålla med arbetskläder.

– Men vi har kvar löneökningar och avtalsperiodens längd att förhandla om, säger Torbjörn Hagelin. Han betonar att Byggnads underordnar sig LO-samordningen, med krav på bland annat föräldralön och försäkringar och den lönenivå som LO:s styrelse beslutar om till slut.

När förhandlar ni nästa gång?

– Ingen aning, vi höll på till sent i går kväll, säger Torbjörn Hagelin.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö