"Få högsta ledningen med dig"

2008-05-21 13:38 Mattias Davidsson  

ELMIA Det finns gott om personalare som brinner för strategisk kompetensförsörjning, hälsofrämjande ledarskap och främjande av friskfaktorer. Men den gamla sanningen att man inte klarar någonting utan att ha den högsta ledningen med sig, är lika aktuell nu som alltid.

Det finns gott om personalare som brinner för strategisk kompetensförsörjning, hälsofrämjande ledarskap och främjande av friskfaktorer. Men den gamla sanningen att man inte klarar någonting utan att ha den högsta ledningen med sig, är lika aktuell nu som alltid.

På Elmia Arbetsmiljö presenterade Ingenjörsvetenskapsakademien tre delprojekt i den stora satsningen 3F. Erik Hermansson, personalchef på tillverkningsföretaget Profilgruppen, talade om strategisk kompetensförsörjning, något som kommer mer och mer. Ännu så länge är det dock en ganska ovanlig företeelse.

Man kan inte angripa frågan utan att först inventera nyckelkompetenserna inom organisationen, befattning för befattning. Det är ett omfattande arbete, enligt Erik Hermansson.

- Listan blir lång. Utmaningen är att begränsa nyckelkompetenserna till mellan 7 och 15 stycken, de som man sedan ska arbeta med år efter år, sade Erik Hermansson.

Det enskilt viktigaste rådet som Erik Hermansson har till den som vill få grepp om och utveckla arbetet kring företagets kompetenser handlar om ledningens stöd:

- Man måste säkerställa att yttersta ledningen ser nyttan.

Katrin Skagert, Göteborgs stad, var inne på liknande tankar. Hon står med ena benet i forskningen genom sitt engagemang i Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. I projektet ”Hälsofrämjande ledarskap” har hon märkt att det är nödvändigt att ha alla chefer med sig.

- Bäst effekt får man när alla chefer får ta del av samma budskap.

Inom byggföretaget NCC har friskvårdssamordnaren Karin Hall-Edlundsatsat särskilt på platscheferna, en chefskategori i mellanställning och med mycket ansvar på sina axlar. NCC hade noterat att vissa platschefer lyckades med konststycket att både åstadkomma trivsel och säkerhet och samtidigt leverera kvalitet.

- Vi ville ta reda på vad det var som gjorde att de var bra, säger Karin Hall-Edlund.

Projektet, som gjorts tillsammans med Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet är precis klart. En av lärdomarna är att framgångsrika platschefer är duktiga på att delegera. En stor portion ödmjukhet kombinerar med handlingskraft är också rätt. Det gäller att se problem innan de blir stora, att våga be om hjälp samt att ställa krav och sätta gränser.

Mattias Davidsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen