Experter i skarp kritik mot Arbetsmiljöverket

2015-12-30 11:30 Tiina Demargne  
Gruvarbetare, sotare och byggnadsarbetare är tre yrkesgrupper som lever farligare än andra. De utsätts dagligen för olika ämnen som ökar risken att drabbas av cancer. Foto: Boliden, Scanpix, Colourbox

Kvartsdamm och dieselavgaser orsakar ett ökat antal arbetsrelaterade sjukdomar och dödsfall. Men trots att kunskapen finns, så väljer Arbetsmiljöverket att inte skärpa gränsvärdena och i stället lätta på kraven för mätning av kvartsdamm. Det skriver medicinska experter på DN Debatt.

Forskarna och representanterna för arbetsmedicinska kliniker och organisationer kritiserar myndigheten för att.lätta på kraven kring mätning och inrapportering av exponering för kvartsdamm, trots allvarlig kritik i remissvaren från samtliga arbetsmedicinska expertinstanser i landet.

Debattörerna påpekar att 80 procent av de cirka 90?000 personer i Sverige som är exponerade för kvartsdamm finns inom byggindustrin. De skriver att inandning av kvarts ger en kronisk inflammation i lungorna som orsakar silikos (även kallat ”stendammslunga”), cancer och autoimmuna sjukdomar som reumatoid artrit, RA. Kvarts ökar också risken för hjärtinfarkt och kronisk obstruktiv lungsjukdom, kol.

”Konsekvensen är onödiga fall av dödliga arbetssjukdomar som kunnat förebyggas om Arbetsmiljöverket valt att använda befintlig kunskap. Sverige behöver en arbetsmiljömyndighet som anpassar sitt arbete till kunskapsutvecklingen, till det europeiska regelverket, samt tar fram nya underlag och omsätter denna kunskap i nya gränsvärden och evidensbaserade föreskrifter.”

”Det är vår uppfattning att Arbetsmiljöverket nu väljer att prioritera bort de möjligheter som myndigheten har att reglera arbetsmiljön och därmed förhindra sjuklighet och förtidig död.”

Forskare och experter

Debattartikeln i Dagens Nyheter är signerad av:

Maria Albin, verksamhetschef och överläkare, Centrum för Arbets- och miljömedicin, Stockholm Läns Sjukvårdsområde (SLSO)

Per Gustavsson, professor i arbets- och miljömedicin, Karolinska institutet

Lars Alfredsson, professor i epidemiologi, Karolinska institutet

Lena Andersson, yrkeshygieniker, ordförande, Svensk Yrkes- och miljöhygienisk förening

Anders Englund, tidigare chefläkare vid Bygghälsan och avdelningschef vid Arbetsmiljöverket

Kristina Jakobsson, professor, ordförande Svensk Arbets- och miljömedicinsk förening, Läkarförbundet

Anna-Carin Olin, professor, ordförande Sektionen för arbets- och miljömedicin, Svenska läkaresällskapet

Bengt Ståhlbom, yrkeshygieniker, verksamhetschef, Arbets- och miljömedicin, Linköping

Håkan Tinnerberg, yrkeshygieniker, verksamhetschef, Arbets- och miljömedicin, Region Skåne

Kjell Torén, professor i försäkringsmedicin, Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet

Håkan Westberg, professor, yrkeshygieniker, Örebro universitet

Tiina Demargne

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer