En pytteliten plastbit kan förebygga vibrationsskador

2019-01-18 00:00 Mary Örnborg  

Innovation. En sensor, liten som en legobit, som larmar när vibrationerna blir hälsofarliga, är forskarnas nya vapen mot vibrationsskador i arbetet. Men det behövs utbildning och information för att på allvar förebygga skador orsakade av vibrationer. Det anser Peter Jönsson, teknisk doktor inom vibrations­frågor.

Bristen på billiga och användarvänliga mätmetoder har länge varit ett hinder för att hålla koll på vibrationer i arbetet. Nu har forskare på Umeå universitet utvecklat en vibrationssensor, Smartvib, i samarbete med företaget CVK och landstinget i Västerbotten.

Sensorn är enligt forskarna prisvärd och enkel att använda vid riskbedömning av arbeten där man använder maskiner och fordon. Smartvib larmar också när arbetet börjar bli hälsofarligt.

Givaren, som inte är större än en legobit, kan sättas på alla typer av maskiner samt fordon inom transportsektorn. Värdena som samlas in kan läsas av, sammanställas och analyseras direkt efter varje arbetspass slut.

– Om en chaufför kör på fel sätt på ett dåligt underlag är en sensor som mäter och larmar till stor hjälp. Direkt i situationen blir chauffören uppmärksammad på att hastigheten måste sänkas, medan mätvärdena blir ett viktigt underlag för att få chaufförer att förstå vikten av att köra på bästa sätt, säger Peter Jönsson.

Läs mer: Kämpade i 20 år: Ett skräckexempel, men nu har jag fått rätt

Det är främst i branscher som bygg- och fordonsindustrin, där människor arbetar med maskiner som vibrerar och slår kraftigt, som vibrationsskador är mest frekventa. Den upprepade exponeringen för höga vibrationer och slag kan över tid orsaka skador och livslångt lidande. Vanligast är vita fingrar, domningar eller stickningar i händer och armar.

– Egentligen är alla miljöer och situationer där man utsätts för vibrationer potentiellt skadliga. Hur lång tid det tar att få en skada, och i vilken utsträckning, beror på individens känslighet, säger Peter Jönsson.

Under de senaste åren har utvecklingen av vibrationsdämpande handskar och intelligenta av-vibrerande maskiner gått framåt. Och detta är bra, enligt Peter Jönsson, men samtidigt är dessa av-vibrerande maskiner långt ifrån lösningen på vibrationsproblemen. Därför uppmanar han till att man också måste tänka smart i varje arbetsmoment.

– Ett exempel är när man på ett bygge river en vägg. Då använder man gärna tigersåg för att kapa ner så mycket som möjligt i små bitar. Men att såga i mindre och fler bitar innebär att man också exponeras för mer vibrationer. Därför är det alltså smartare att såga större och därmed färre bitar.

– Det är bland annat därför som diskussioner kring vibrationer är viktiga att ha på arbetsplatsen – samtalen kan leda till att man kommer fram till smarta lösningar på problemet, säger Peter Jönsson.

Läs mer: Byggnadsarbetaren: Känner oro för de yngre

– Ansvaret för att förebygga vibrationsskador ligger både på den enskilda medarbetaren och på arbetsgivaren, säger Peter Jönsson.

Han menar att den generella kunskapen kring vibrationsskador hos arbetsgivare såväl som hos den enskilda individen i dag är låg. Därför är också förståelsen liten för hur allvarlig en vibrationsskada kan bli.

– Ofta är de anställda lojala och har en hög arbetsplikt. Det betyder att man hellre kör på i stället för att vidta förändringsåtgärder. Vibrationsskador kan uppstå på kort tid, men framför allt summeras ihop under en längre tid, säger Peter Jönsson.

För att angripa problemet med vibrations­skador måste både medarbetare som exponeras för vibrationer och arbetsgivarna få information och utbildning och ha rätta ingångsvärden. Utan adekvat underlag blir det svårt att förhålla sig till problemet både ur ett psykologiskt och pedagogiskt perspektiv.

– Det är också viktigt att man på arbetsplatsen regelbundet diskuterar riskerna med vibrationer och att diskussionerna verifieras med mätningar av både vibrationer och stötar, säger Peter Jönsson.

Så här undviker du vibrationsskador

• Använd inte mer kraft än vad som behövs, låt verktyget göra jobbet.

• Variera arbetet mellan höger och vänster hand.

• Undvik kraftigt böjda handleder.

Arbetsrotera mellan olika arbetsmoment.

• Håll händerna varma och torra.

• Ta pauser.

• Undvik nikotin.

• Gå på medicinska kontroller.

arbetsvis.se finns en webbtjänst för information och analys av vibrationsskador.

Det här kan du som arbetsgivare göra:

• Riskbedöma arbetsmoment.

• Följa Arbetsmiljöverkets regler.

• Utbilda i rätt arbets­teknik.

• Erbjuda medicinska kontroller.

• Erbjuda lämplig utrustning.

Källa: Arbets- och miljömedicin på Universitetssjukhuset i Örebro.

Mary Örnborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö