Chefer dömda för dödsolycka med hjullastare

2012-04-20 09:17 Ann Norrby  

Sydåtervinnings vd och arbetsledare tog inte sitt ansvar för arbetsmiljön. Därför blev en elektriker påkörd av en hjullastare. Han avled av sina skador.

Dödsolyckan inträffade våren 2008 i Sydåtervinnings sorteringshall. Elektrikern var på hemväg och gick genom hallen när han blev påkörd av hjullastaren. Elektrikern var anställd vid NEA Sydsvenska Elektriska AB. De båda företagen delade lokaler.

Arbetsmiljöåklagare Lotten Loberg åtalade Sydåtervinnings vd och en arbetsledare för arbetsmiljöbrottet vållande till annans död. Hon krävde också att företaget skulle betala 2 miljoner kronor i företagsbot.

Malmö tingsrätt kom fram till att de två företagen inte hade samrått om arbetsmiljön på det sätt som arbetsmiljölagen kräver. Sydåtervinning, som hade samordningsansvaret, hade inte heller riskbedömt arbetet eller informerat om trafikreglerna i sorteringshallen. Men tingsrätten kom fram till att de exakta orsakerna till olyckan var okända. Domstolen ansåg att det var samverkande, olyckliga omständigheter som orsakade dödsfallet. Därför frikändes de två åtalade. Och då kunde inte heller företagsbot krävas.

Åklagaren överklagade domen och krävde detsamma hon krävt i tingsrätten.

Hovrätten slår först fast att de åtalade båda hade ansvar för att riskbedöma arbetet i sorteringshallen, det har de inte gjort. De kände till att det var vanligt att leverantörer och entreprenörer gick eller körde in i sorteringshallen. 2004 körde till exempel en lastbil från leverantören IL Recycling AB in i hallen samtidigt som hjullastaren backade. Efteråt kallades leverantören till ett möte med Sydåtervinning, men arbetet i hallen riskbedömdes inte på ett fullständigt sätt.

Domstolen lägger de åtalade också till last att de inte hade samordnat arbetet i hallen på det sätt som krävs för att förbygga risker för olycksfall. De skriftliga instruktioner som fanns var alltför knapphändiga och otydliga. Arbetsledaren och vd:n skulle också ha utfärdat skydds- och trafikregler för hallen.

Däremot var de inte skyldiga att se till att det fanns tydligt markerat var fordonen skulle köra och var personer skulle gå, eftersom det varken fanns plats att gå eller köra när arbetet med hjullastaren pågick i sorteringshallen, anser domstolen. De behövde inte heller se till att det fanns ytterbackspeglar på hjullastaren. Hovrätten, som liksom tingsrätten besökt arbetsplatsen, anser att den som körde hjullastaren såg tillräckligt bra bakåt med innerbackspegeln och backkameran, dessutom vände sig förarna om när de backade.

De åtalade har hävdat att elektrikern varit medvållande genom att han inte sett sig tillräckligt noga för. Detta avvisas av hovrätten. Det krävs starka skäl för att arbetsgivarens ansvar ska påverkas av hur en arbetstagare har handlat, skriver domstolen. I det här fallet berodde olyckan framför allt på att den förolyckade inte känt till att det var förbjudet att gå in i hallen.

De åtalade har påstått att även föraren av hjullastaren varit medvållande till olyckan. Hovrätten anser, eftersom det var så trångt i hallen att det var svårt att köra hjullastaren på ett säkert sätt om det fanns gående personer där, att hur han körde möjligtvis kan ha bidragit till olyckan, men inte orsakat den.

Hovrätten dömer vd:n och arbetsledaren för arbetsmiljöbrottet vållande till annans död. Eftersom det gått så lång tid efter olyckan bestäms straffet till villkorlig dom och 60 dagsböter.

När det gäller företagsboten anser hovrätten att brottet har inneburit mycket stor skada och fara. Det har heller inte varit fråga om engångsföreteelse. Men det har inte legat något vinstsyfte bakom brottet. Att företaget har betalat sammanlagt 225 000 kronor i skadestånd till den dödades anhöriga gör att företagsboten ska jämkas något. Hovrätten bestämmer företagsboten till 1 miljon kronor.

Domen kan överklagas senast den 18 maj.

Om domen

Hovrätten över Skåne och Blekinge, dom den 19 april 2012 i mål B 2701-11

Ann Norrby

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen