Afa: De allvarliga olycksfallen blir allt fler

2014-05-16 12:03 Elisabet Örnerborg  

Antalet allvarliga arbetsolycksfall som lett till invaliditet och godkänts som arbetsskador har ökat stadigt sedan 2009. De långvariga sjukfallen ökar också, vanligast är psykiska sjukdomar och sjukdomar som beror på felaktig belastning. Det stod klart när Afa presenterade sin rapport i dag på fredagen.

Afa försäkrings rapport "Allvarliga skador och långvarig sjukfrånvaro – 2014" visar att antalet godkända arbetsskador per 1 000 sysselsatta har ökat stadigt sedan en dip 2009. Afa försäkring täcker in alla arbetstagare som omfattas av kollektivavtal, cirka 4,2 miljoner. Medan Afas statistik över långvariga sjukfall gäller något färre sysselsatta, 2,7 miljoner arbetstagare inom kommuner och landsting och arbetare i privat sektor.

Michel Normark, chef för analys och försäkringsvillkor hos Afa Försäkring:

- De godkända allvarliga arbetsolycksfallen har ökat från 8 000 år 2009 till drygt 10 000 år 2012. Männen råkar ut för fler olycksfall, men kvinnornas andel har ökat.

Uppdelat på kön visar statistiken att männen som är byggnadsarbetare och brandpersonal har de farligaste jobben. Metallarbete är också ett stort bekymmer. Kvinnorna som är yrkesförare eller metallarbetare har de farligaste jobben, men de är få. Det stora problemet är gruppen undersköterskor och andra som arbetar inom omsorgen och inom socialt arbete.

Kvinnors största skaderisk är att ramla. Kvinnor löper också större risk för att utsättas för hot och våld.

Uppdelat på ålder löper yngre och äldre män högst risk och de skadas i ungefär lika stor utsträckning. Men för kvinnorna ser det annorlunda ut. De yngre löper inte lika stor risk att skadas allvarligt som de äldre.

Michel Normark tar som exempel att en ung kvinna i vården som halkar inte slår sig lika illa som en äldre, som kanske bryter armen i fallet.

2009 var de nya långa sjukfallen, det vill säga sjukfall som är längre än 90 dagar, bland arbetare i privat sektor nära 19 000 (18991). 2012 hade de ökat, med 5 000 till nästan 24 000 (23 995). Under samma tid ökade de nya långa sjukfallen inom kommuner och landsting med nära 7 000 till 25 885 nya långa sjukfall.

De två vanligaste diagnoserna som leder till långvariga sjukskrivningar är psykiska och muskel- och skelettsjukdomar. De vanligaste psykiska sjukdomarna är förstämningssyndrom, exempelvis depression, reaktion på svår stress och ångestsyndrom. De vanligaste muskeloskeletala sjukdomarna är ledsjukdomar, ryggsjukdomar och sjukdomar i mjukvävnader.

- Bland sjukdomarna i mjukvävnader räknas fibromyalgi, sade Afa:s analytiker Anna Weigelt.

De sjukdomar som dominerar i Afas statistik över de långa sjukfallen stämmer överens med Arbetsmiljöverkets statistik över anmälda arbetssjukdomar, förklarade Bodil Umegård, från Arbetsmiljöverkets statistik och analysavdelning. Verket får in ungefär 10 000 anmälningar om arbetssjukdomar per år. Hur många som anmäldes förra året kommer att presenteras den 5 juni, säger hon.

 

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen