1 400 bemanningsföretag granskas

2011-10-07 09:40 Elinor Torp  

Arbetsmiljöverket drar nu igång en stor tillsynskampanj riktad mot bemanningsbranschen. Totalt kommer 1 400 företag att inspekteras.

Fler arbetsolyckor inträffar inom den växande bemanningsbranschen än på den övriga arbetsmarknaden. Även arbetsrelaterade sjukdomar ökar bland de inhyrda. Den riksomfattande tillsynsinsatsen ska pågå i två år.

– Bemanningsföretagen är inkörsporten till arbetsmarknaden för många ungdomar. Därför är det viktigt att de får en bra introduktion till ett bra arbetsmiljö- och säkerhetstänkande. Det kan vara avgörande för deras framtida arbetsliv, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör för Arbetsmiljöverket.

Det finns en uppenbar risk att arbetsmiljöfrågorna hamnar mellan stolarna. Både företaget som hyr in arbetskraft och företag som hyr ut har ansvar för arbetstagaren. Inhyrda jobbar under ganska osäkra anställningsformer. Det kan leda till att man drar sig för att påpeka arbetsmiljöproblem.

– Ett bra arbetsmiljöarbete inom bemanningsbranschen förutsätter ett fungerande samspel för att minimera riskerna med det dubbla arbetsmiljöansvaret. Vår insats omfattar därför såväl in- som uthyrningsföretagen , säger Mikael Sjöberg.

Arbetarskydd blev i förra veckan kontaktad av ett bemanningsföretag som menar att de tagit ansvar genom att arbetsmiljöcertifiera sig. Trots att arbetsgivarna är skyldiga att anmäla allvarliga olyckor och tillbud förekommer ett stort mörkertal, skriver en representant för företaget i ett mejl till Arbetarskydd. Av Sveriges 50 största byggföretag är det på sin höjd en handfull som arbetsmiljöcertifierat sig. Detta trots att dödsolyckorna i branschen är många.

– Genom att ta tillbudsrapporteringarna på ännu större allvar kan vi snabbare sätta in förebyggande åtgärder och förhindra allvarligare olyckor. Det är oerhört viktigt att våra konsulter förstår att de har ett ansvar att upplysa och dra i handbromsen om de ser något felaktigt ur arbetsmiljösynpunkt. De ska rapportera om de ser några brister, såväl till kunden som till oss, säger Malin Norbäck, personalchef på Uniflex bemanning.

Elinor Torp

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö