Visuell kommunikation halverade arbetsolyckorna

2018-11-02 00:00 Marika Sivertsson  

Tysta boken blev genombrottet för att arbeta visuellt med säkerhet på NCC. Den bidrog till att halvera olycksfallsfrekvensen på företaget. Det visuella tänket har sedan utvecklats och utökats inom företaget, och nu har även Sveriges Byggindustrier tagit fasta på den bildbaserade kommunikationen för säkerhet.

Med en liten ordlös bok på runt 60 sidor, illustrerad med teckningar, kom NCC en viktig arbetsmiljö­aspekt på spåren: människor tar till sig bilder lättare än text.

Boken kom till för att underlätta säkerhetsarbetet främst för att underlätta för utländska entreprenörer. Men den har visat sig fungera väl även för svenskar.

– Budskap kan uppfattas på olika sätt. Vi tror att det kan bli mer rätt med en bild som visar exakt hur man kan göra, i stället för en text, säger Malin Bergengren , strategisk arbets­miljö­ut­vecklare på NCC.

Tysta boken uppdaterades ordentligt 2013, den fick nytt format och helt nya bilder som var mer detaljerade än de ursprungliga. I den nya versionen fick boken ytterligare några sidor, och ett nytt urval gjordes av vilka arbetsmoment som visades i boken. På varje sida visar en ”fel”-teckning och en ”rätt”-teckning hur moment ska utföras och skyddsutrustning användas.

Läs mer: Bilderbok ska ge färre olyckor

– Boken fyller verkligen sitt syfte. Det är ett enkelt sätt att beskriva olika situationer i arbetsmiljön och alla kan förstå oberoende av språket. Vi har fler bilder på kvinnor nu, för att få in mångfalden. Och vi har fått in mer ergonomi, säger Malin Bergengren.

Och statistiken talar sitt tydliga språk; sedan 2011 har olycksfallsfrekvensen på NCC halverats. En del av framgången har tillskrivits Tysta boken, även om det finns fler initiativ som påverkat de goda siffrorna, som ett starkare fokus på systematiskt arbetsmiljöarbete.

Därefter lanserade NCC ”Time Out”, som också är ett visuellt grepp.

– Budskapet är att man i alla lägen har rätt och såklart skyldighet att stoppa arbetet om en farlig eller osund arbetssituation har uppstått. ”Time Out” tog vi fram främst för att nå våra yrkesarbetare, ge dem verktyg att direkt påverka sin arbetsmiljö.

Grundmaterialet är tre planscher som be­skriver hur man i en osäker situation tar time-out, diskuterar situationen med kolleger, hittar lösningar och därefter återupptar arbetet när det är säkert att göra det. Syftet är att alla medarbetare ska känna att de har mandat att stoppa arbetet om de uppfattar att det bör göras.

De senaste åren har Tysta boken spridits även inom Sveriges Byggindustrier, och på NCC har arbetet med bild och film tagit över alltmer. ”Time Out”-materialet har kontinuerligt kompletterats med filmer där medarbetare berättar om sina erfarenheter av att ta en time-out.

– På NCC pratar vi mycket om att visualisera våra budskap om arbetsmiljön mer, vi tror att vi når framgång med det. Tysta boken har på­verkat oss positivt i den riktningen, konstaterar Malin Bergengren.

Tiden har också kommit ifatt. Numera finns VDC, virtual design construction, och andra 3d-tekniker som kan användas till att visualisera risker och finna åtgärder i ett tidigt skede. Numera arbetar arbetsmiljöstrategerna med allt från 3d-ritningar och it-lösningar till enkla filmer och bilder för att nå ut med budskap.

Marika Sivertsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen