Vill du ha koll på alla arbetsmiljödomar?

Arbetsmiljöfrågorna blir allt viktigare. Nya regler ökar ansvaret och kraven för arbetsgivaren. Därför är det viktigt att ha koll på vad som händer med arbetsmiljömålen i landets domstolar. Med nyhetsbrevet ”Arbetsmiljön i rätten” är du uppdaterad.

Med Arbetsmiljön i rätten får du en unik bevakning av samtliga arbetsmiljömål i de allmänna domstolarna. Vi bevakar det som händer i:

  • Tingsrätterna
  • Hovrätterna
  • Högsta domstolen
  • Förvaltningsdomstolarna

Vi rapporterar om strafförelägganden, väckta åtal, företagsbot, lagakraftvunna domar, mål om viten och sanktionsavgifter.

Nu kan du prova på fyra nummer av nyhetsbrevet utan kostnad. Nyhetsbrevet kommer bekvämt med epost var tredje vecka. Efter provperioden avslutas prenumerationen automatiskt utan vidare förpliktelser.

Beställ din prenumeration här

Arbetsmiljön i rätten ges ut av redaktionen som ger ut tidskrifterna Arbetarskydd och Lag & Avtal.

Arbetsmiljö