Vem betalar shortsen?

Experterna: Eva Kovar, Maria Steinberg och Mats Palm.

Hur ser reglerna ut för arbetskläder i varma miljöer? Har anställda till exempel rätt att begära shorts av arbetsgivaren?

<p>Mats Palm, huvudskyddsombud vid ett västsvenskt verkstadsföretag:</p> <p>Det är riskerna i jobbet som avgör typen av kläder. Shorts kan vara behagligt, men det är inte säkert att de är lämpliga.</p> <p>Arbetsgivaren ska tillhandahålla så lämpliga och komfortabla kläder som möjligt, utifrån vilket sorts arbete det är frågan om och utifrån de lokaler det handlar om. Riskbedömningen styr vilka krav på kläder som finns i det aktuella fallet. </p> <p>Regler i "Arbetsplatsens utformning" anger lämpliga temperaturer i lokalerna. Detta styrs i stor grad av vad som ska ske i lokalerna. I "Personlig skyddsutrustning" regleras vilken typ av personburet skydd (kläder) som krävs.</p> <p>I många varma lokaler är det varmt just för att tillverkningsprocessen är värmeberoende eller värmegenererande. I dessa arbeten är det absolut inte lämpligt med shorts. Heltäckande flamskyddande kläder är mer passande.</p> <p>Givetvis ska arbetsgivaren göra allt som går för att reglera temperaturerna och ventilera lokalerna. </p> <p>Eva Kovar, jurist på Svenskt Näringsliv:</p> <p>Jag kan inte se att det skulle finnas en allmän skyldighet för arbetsgivaren att förse anställda med shorts. </p> <p>Arbetskläder i varma miljöer kan dock ibland räknas som personlig skyddsutrustning, enligt AFS 2001:3 (Användning av personlig skyddsutrustning) och ska då tillhandahållas av arbetsgivaren. Undantagna är vanliga arbetskläder och uniformer, som inte är särskilt utformade för att skydda arbetstagarens säkerhet och hälsa. </p> <p>I AFS 1997:2 (Arbete i stark värme) sägs att personlig skyddsutrustning i form av speciella värmeskyddskläder ska tillhandahållas då överskridande av vissa högsta tilllåtna värden inte kan hindras med andra åtgärder. Exempel på arbeten där föreskriften är tillämplig är regelbundet, dagligt arbete med värmealstrande processer, såsom inom tung metallindustri, viss tillverkningsindustri, samt bageri- och tvätteriarbete. Däremot omfattas inte arbeten där solstrålning är den helt övervägande orsaken till värmebelastning, till exempel lättare utomhusarbeten som trädgårdsarbete, skogsarbete och gatuarbete. </p> <p>Maria Steinberg, forskare i arbetsmiljörätt vid Örebro universitet: </p> <p>Det finns regler om skyddskläder (personlig skyddsutrustning) både i arbetsmiljölagen och i ett antal av Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Skyddskläder ska användas om det inte går att ordna en riskfri arbetsmiljö på annat sätt. </p> <p>Skyddskläderna ska skydda arbetstagarna från arbetsskador och arbetsgivaren är skyldig att betala för kläderna (2 kap 7 § arbetsmiljölagen).</p> <p>Men arbetskläder, som inte anses vara skyddskläder, är arbetsgivaren inte skyldig att betala för, om det inte finns inskrivet i ett kollektivavtal. Skillnaden mellan vad som är arbetskläder och skyddskläder kan vara hårfin. Reglerna om skyddskläder finns i flera av Arbetsmiljöverkets föreskrifter, bland annat Arbete i stark värme (AFS 1997:2), men gäller inte värme från solen. </p> <p>Jag kan inte finna något uttalat rättsligt stöd för att arbetsgivaren är skyldig att betala för shorts. Men frågan kan tas upp i en förhandling mellan arbetsgivaren och facket. Skyddsombuden ska delta i planeringen inför inköp av ny personlig skyddsutrustning (se kommentar till 5 § i AFS 2001:3).n</p>

Skriv till experterna

Om du har ett problem som du vill dryfta med Arbetarskydds expertpanel så kan du skriva till oss. Du kan vara anonym, skriv så kortfattat som möjligt: experten@arbetarskydd.se

Arbetarskydd Redaktionen

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Alla Tjänstebilar

ANNONS