Var fjärde dödsolycka räknas inte

2014-01-19 23:00 Anna de Lima Fagerlind  

(Uppdaterad) 33 personer dog på jobbet förra året enligt Arbetsmiljöverkets officiella statistik. Men Arbetarskydd kan avslöja att ytterligare 12 personer omkom. Den utländska arbetskraften missas i statistiken.

Dödsolyckorna har blivit färre de senaste åren. Förra året dog 33 personer i arbetsolyckor jämfört med 45 året innan, enligt Arbetsmiljöverkets officiella statistik. Men den siffran är inte fullständig.

Varje år dör flera människor i arbetet som inte syns i den statistiken eftersom de inte ingår i arbetskraften. Förra året skedde tolv sådana dödsolyckor. Det innebär att det egentliga antalet människor som dog var 45, inte 33. Det är 36 procent fler dödsolyckor än i den officiella statistiken.

De flesta dödsolyckor som inte räknas gäller utländsk arbetskraft. De som arbetar i utländska företag och bara är i Sverige tillfälligt klassas nämligen inte som en del av den svenska arbetskraften. När de råkar ut för olyckor registreras det inte hos Försäkringskassan, eftersom de inte omfattas av svenska försäkringar.

– Den officiella statistiken baseras på anmälningar till Försäkringskassan. Vi har ingen möjlighet att få någon bra statistik över dem som är tillfälligt i Sverige, säger Börje Bengtsson, statistiker på Arbetsmiljöverket.

Undantaget är dödsolyckorna. De utländska företagen lyder under svensk arbetsmiljölagstiftning, och måste anmäla allvarligare olyckor till Arbetsmiljöverket. Om de inte gör det får Arbetsmiljöverket oftast reda på det ändå, eftersom dödsolyckor utreds av polisen och brukar uppmärksammas i medier.

Arbetsmiljöverket för alltså statistik över hur många som egentligen har dött i arbetet, men den redovisas inte i den officiella statistiken utan separat.

– I princip är det så att den officiella statistiken bara gäller svenska företag, säger Börje Bengtsson.

Om man räknar samtliga dödsolyckor som skett de senaste fyra åren ser också utvecklingen annorlunda ut än i den officiella statistiken. Sammanlagt har dödsolyckorna minskat, men dödsolyckorna bland dem som inte tillhör den svenska arbetskraften har ökat.

De var tolv förra året, nio år 2012 och fyra år 2011. Förutom utländska arbetstagare handlar det om de som omfattas av arbetsskadeförsäkringen men inte räknas som en del av arbetskraften, bland andra intagna för vård i kriminalvårdsanstalt samt vissa elever.

Uppdatering: Sedan artikeln publicerades i januari 2014 har statistiken över dödsolyckor 2013 reviderats. Den officiella siffran är, den 4 november 2014, nu 35 och den totala (inklusive utländsk arbetskraft) är 48.

Här är de tolv olyckorna med dödlig utgång som är utanför statistiken 2013

16 januari. En matros vid ett ryskt rederi träffas av en förtöjningstross som brustit.

13 februari. En boende på ett hem för missbrukare hittas livlös.*

19 mars. En arbetssökande hittas livlös på en toalett under en utbildning via Arbetsförmedlingen.

23 maj. En brobyggare anställd av ett belgiskt företag träffas av ett ok från en lyftanordning.

29 maj. En lastbilschaufför anställd av ett polskt företag krockar med en annan lastbil.

30 maj. En boende på ett ungdomshem hittas livlös i samband med ett hembesök hos sina föräldrar.*

5 juni. En byggarbetare anställd av ett irländskt företag faller från en stege när han arbetar med en pumpanläggning vid Citybanan.

15 juni. En elmontör anställd av ett bosniskt företag ramlar ned från en kraftledningsstolpe.

25 november. En man anställd vid ett danskt rederi kläms till döds när han ska laga en hiss på en passagerarfärja i Roslagsskärgården. (Denna olycka finns inte registrerad hos Arbetsmiljöverket än.)

4 december. En lastbilschaufför anställd av ett litauiskt företag avlider efter att ha kört av vägen i Östergötland.

5 december. Två sjömän faller överbord från ett nederländskt fartyg på svenskt vatten.

* Omfattas av lagen om statligt personskadeskydd, där arbetsskadeförsäkringens regler gäller, och anmäls därför som arbets­olyckor.

Källa: Arbetsmiljöverket

Så här ska allvarliga olyckor anmälas

  • Alla personskador ska anmälas till Försäkrings­kassan, enligt Socialförsäkringsbalkens 42:a kapitel, paragraf 10. Men det gäller inte för de som är utstationerade till Sverige, eftersom de inte omfattas av svenska försäkringar. De ska i stället anmäla olyckor i det land de är försäkrade i.
  • Enligt Arbetsmiljöförordningens andra paragraf ska allvarligare olyckor och tillbud också anmälas till Arbetsmiljöverket. Det gäller även utländska företag. Till allvarliga olyckor räknas dödsolyckor, allvarliga personskador eller skador som drabbat flera.

Anna de Lima Fagerlind

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen