Vad kan jag göra för att skapa en tryggare arbetsplats?

2019-10-29 11:30  

EXPERTFRÅGA. Jag är chef på en arbetsplats inom socialtjänsten där det ständigt förekommer olika verbala hot mot våra handläggare. En del klienter uppträder även väldigt hotfullt.Jag är chef på en arbetsplats inom socialtjänsten där det ständigt förekommer olika verbala hot mot våra handläggare. En del klienter uppträder även väldigt hotfullt. Vilka åtgärder kan jag vidta för att min personal ska känna sig tryggare på sin arbetsplats?

Glenn Bergenstoff, arbetsmiljötekniker Arbetsmiljöcenter AB:

– Det är bra att du vill ta tag i problemet. Jag tror att det är viktigt att du har dagliga samtal med din personal om just deras arbetssituation. Ni kan ha en ordningsvakt, väktare i er entré eller väntrum.

– Ni kan också låta installera en larmknapp hos era handläggare. Då kan er personal ha väktare snabbt på plats om en hotfull situation uppstår.

– Men det viktigaste är att du i egenskap av chef ofta har återkommande samtal med din personal.

Maria Steinberg, docent i arbetsmiljörätt vid Örebro universitet:

– De som arbetar inom socialtjänsten är väldigt utsatta i dag. Ta del av Arbetsmiljöverkets rapporter om socialtjänsten. Du måste sedan ta särskild hänsyn till följande föreskrifter: Våld och hot, Afs 1993:2, Ensamarbete, Afs 1982:3, samt Första hjälpen och krisstöd Afs 1999:7. Sedan måste du som chef följa reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete som du läser om i Afs 2001:1 och Organisatorisk och social arbetsmiljö, Afs 2015:4. Alla föreskrifterna finns på Arbetsmiljöverkets hemsida på av.se.

Rickard Lindberg, arbetsmiljöexpert på Trä- & möbelföretagen och Grafiska företagen:

– Våld och hot eller hot om våld är aldrig accep­tabelt. Det är viktigt att det finns tydliga rutiner med efterföljande åtgärder. Blunda aldrig. Utgå ifrån att det inte endast handlar om enstaka tillfällen.

– Som chef och arbetsgivare behöver du förbereda personalen på svåra situationer som kan uppstå och följa upp alla incidenter på ett ansvarsfullt sätt.

– Förutom rutiner och avlastande samtal i svåra situationer är det också bra om personalen får en relevant utbildning. De behöver veta hur de ska fånga signaler och hantera hotfulla klienter och lära sig konflikthantering.

– Glöm inte bort att titta på lokalerna och dess utformning och möjligheterna till att få snabb hjälp vid behov.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen

Arbetsmiljö