Upptäck riskabel stress <br></br>bland kvinnor tidigt

2008-09-16 11:24 Mattias Davidsson  

Arbetsterapeuten Kristina Holmgren har utvecklat ett formulär som kan komma att hjälpa sjukvården och arbetsgivare att tidigt hitta kvinnor som riskerar sjukskrivning på grund av stress.

Ett antal vårdcentraler i Västra Götaland prövar redan metoden. Kvinnor som söker vård för olika fysiska eller psykiska besvär som kan vara arbetsrelaterade, får fylla i Kristina Holmgrens formulär.

- Det är personer som söker för diffusa problem som ont i kroppen eller sömnsvårigheter som får svara på de 21 frågorna. Sedan stoppas formuläret i ett kuvert och skickas till Göteborgs universitet, säger Kristina Holmgren.

Efter ett år följer forskarna upp de enskilda fallen.

- Det tar lång tid och personen kan förstås ha blivit sjukskriven under tiden, men vi måste göra så här för att testa om metoden med formuläret fungerar.

Nästa steg blir att formuläret tas i bruk som ett screeninginstrument för att hitta dem som riskerar att bli sjukskrivna för arbetsrelaterad stress.

Bakgrunden är den avhandling som Kristina Holmgren nyligen avslutade för att få sin medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademins institution för neurovetenskap och fysiologi.

I den visar hon att närmsta chefen spelar en huvudroll i rehabiliteringen. Glädjande nog fann hon att dessa chefer i allmänhet också såg på sig själva som en viktig kugge.

- Men då ska man komma ihåg att det här var chefer som hade erfarenhet av att rehabilitera medarbetare, säger Kristina Holmgren.

Kvinnorna i studien betonade vikten av att arbetsgivaren lyssnade och tog hänsyn till deras åsikter. En återgång till en oförändrad arbetssituation var något otänkbart.

Vad är det då som gör kvinnor sjuka? Ja, föga förvånande är det sådana faktorer som konflikter, lågt inflytande över arbetet och otydlig organisation i kombination med höga krav på den egna prestationen. Kristina Holmgren tror att arbetsgivare ser och förstår vad som orsakar arbetsrelaterad stress.

- Men många har inte resurserna för att göra det de vill. Budgeten räcker inte, säger hon.

Mattias Davidsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen