Tjugo unga arbetare dog av asbest

2008-03-28 10:50 Esref Okumus  

Asbest fortsätter att döda. Inte bara äldre arbetare. Också unga som började sitt yrkesliv långt efter totalförbudet 1982.

Det tidiga förbudet mot att använda asbest gjorde Sverige till ett föregångsland i kampen mot asbest. Men trots det dör sedan början av 1990-talet årligen över 100 arbetare i mesotheliom, obotlig lugnsäckscancer, som enbart orsakas av asbest. Under åren 1996- 2005 var 20 arbetare mellan 20 och 30 år när de insjuknade i mesotheliom.

Att många av dödsoffren är äldre eller pensionerade arbetare är logiskt med tanke på att det kan gå ett par decennier mellan exponering och symptom. Men att också unga arbetare dör i mesothelium ett kvartssekel efter totalförbudet är en gåta. Även för Bengt Christensson, vid IVL Svenska miljöinstitutet, som ägnat många decennier åt att kartlägga asbest. Enligt honom finns det flera möjliga förklaringar. En är de dåliga andningsskydden.

– Har man inte rätt skydd får man fibrerna rakt ner i lungorna, så enkelt är det, konstaterar han.

En studie som den brittiska motsvarigheten till Arbetsmiljöverket gjort visar att även P3-filtren med högsta skyddsklass, släpper igenom asbesthalter över gränsvärdet, berättar Bengt Christensson.

För cirka två år sedan skärpte Arbetsmiljöverket sina regler för sanering av asbest. Grundregeln är numera att man alltid ska använda andningsapparat med tryckluftsslang vid rivning av lös asbest inomhus. Fläktmatad helmask med P3-filter (skyddsfaktor 2000) tillåts bara när det inte går att använda tryckluftsapparat. Men skyddsfaktorn, det vill säga kvoten asbesthalt utanför och innanför andningsskyddet, är något som fastställs i laboratorium.

– Många andningsskydd marknadsförs som om att de har en skyddsfaktor på 2000, men i praktiken är det få som klarar den nivån under arbete, säger Bengt Christensson.

Asbest kan saneras både vått och torrt. Vid våtsanering injiceras vätska i asbestmaterialet före det rivs. Till skillnad från de flesta länder i Europa använder svenska sanerare den billigare torrmetoden, vilket sprider så mycket damm att många andningsskydd inte räcker till.

– Det kan inte uteslutas att kombinationen höga asbesthalter och brister i andningsskydd bidrar till att antalet fall av asbestskador inte minskar i förväntad omfattning, säger Bengt Christensson.

Fakta: Skärpta krav

Den 15 april 2006 skärpte Arbetsmiljöverket kraven på utbildning, tillstånd, inventering och skydd vid rivning av asbest (AFS 2006:1).

Enligt de nya reglerna ska bland annat en sanktionsavgift på 50 000 kronor betalas om asbest rivs utan tillstånd. Asbesthaltigt material måste inventeras och både arbetare och arbetsledare ska utbildas.

Esref Okumus

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen