Stress orsakar stroke

2009-10-02 10:56 Mattias Davidsson  
Många strokepatienter har stressat mycket under flera år. Foto: Colourbox

Populärt har det länge ansetts att stress kan orsaka stroke. Men vetenskapligt har det faktiskt saknats stöd. Nu har svenska forskare funnit oberoende samband.

- Folk har väl alltid ansett att stress kan orsaka stroke, men det vetenskapliga underlaget har varit svagt. De studier som har funnits har varit motsägelsefulla, säger Katarina Joodsom är forskare, specialistläkare och verksam på Neurologen på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Hon har studerat den typ av stroke som kallas hjärninfarkt. I undersökningen har 600 patienter under 70 år varit med. De har alla kommit in akut till sjukhus i Västra Götalands regionen och blivit behandlade. I samband med vården har de inom tio dagar fått besvara en enkät och välja mellan sex olika alternativ för att ange hur stressade de känt sig före sin stroke. De sex graderna av stress spände från "aldrig stressad" till "ständigt stressad under de senaste fem åren". Patienternas svar jämfördes med en frisk kontrollgrupp som fick svara på samma fråga.

- De som uppger ständig stress sedan mer än ett år tillbaka är överrepresenterade i hjärninfarktgruppen jämfört med de friska kontrollerna, säger Katarina Jood.

Det finns olika typer av stroke (se faktarutan). Bland dem som fått sin propp ifrån hjärtat saknas detta samband. Katarina Jood har rensat bort sådana ohälsofaktorer som övervikt, rökning och högt alkoholintag.

- Då finner vi oberoende samband mellan stress och den hjärninfarkt som beror på åderförkalkning, lokal blodpropp i hjärnan och för de fall som är noga utredda men där man ändå inte kunnat hitta en utlösande orsak, säger Katarina Jood.

Bland dem som fått sin propp ifrån hjärtat saknas detta samband.

Av de 600 patienterna var ungefär fyra femtedelar yrkesverksamma när de blev sjuka. Men Katarina Jood betonar att de förstås kan ha varit stressade av många olika skäl. Hon framhåller också studiens svaghet:

- Den som nyss fått en stroke och sedan får frågan ”har du varit stressad senaste tiden?” kan ha en benägenhet att tänka ”jamen jag var nog stressad”. Därför måste man tolka den här typen av studier med försiktighet, säger Katarina Jood.

Fyndet att sambandet mellan stroke och stress skiljer sig mellan olika typer av hjärninfarkt är dock mycket intressant eftersom det ej kan förklaras av att patienterna ”kommit ihåg fel” och eftersom det har betydelse för framtida studier om sambandet mellan hjärninfarkt och olika riskfaktorer, inklusive stress.

Stroke

- Ett samlingsbegrepp för hjärninfarkt och hjärnblödning.

- Symptomen är desamma, men mekanismerna bakom är olika.

- Vid hjärnblödningar har ett blodkärl i hjärnan brustit.

- Vid hjärninfarkt uppstår en propp i ett blodkärl så att en del av hjärnan berövas syre och näring.

- Vid hjärninfarkt kan det ligga olika orsaker bakom blodproppbildningens uppkomst. Vanligast är åderförkalkning i halsens och hjärnans blodkärl, blodproppar från hjärtat och proppar som uppstått lokalt i hjärnans mindre kärl.

Mattias Davidsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen